Науковий журнал «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування» заснований у 2017 році.

Засновник, видавець та виготовлювач: Університет державної фіскальної служби України.

Свідоцтво про реєстрацію: КВ 22277-12177 Р

ISSN: 2617-5932

Галузь науки: економічні науки.

Періодичність: продовжуване видання (виходить у міру накопичення матеріалу).

Мова видання: українська, російська, англійська.

Матеріали, що надходять для публікації в журналі, рецензуються членами редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються до друку Вченою радою Університету ДФС України.

Наша сторінка на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 

Науковий журнал «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування» включено до переліку періодичних видань України, що мають бібліометричний профіль у «Google Академія».

Редакція журналу веде систематичну роботу з включення наукового видання до міжнародних електронних бібліотек, каталогів та наукометричних баз даних з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення рейтингу журналу та індексів цитування його авторів.