Архіви

 • Ірпінський юридичний часопис
  № 1 (2019)

  Свідоцтво про державнуреєстрацію:  КВ № 23215-13055ПР
  Галузь науки: юридичні науки 
  Періодичність: продовжуване видання виходить в міру накопичення матеріалу 
  Мова видання: українська, російська, англійська 
  Засновник, видавець та виготовлювач Університет державної фіскальної служби України 
  Рекомендовано до друку та поширення через мережу Інтернет: Вченою радою Університету державної фіскальної служби України (протокол № 3 від 28.03.2019)

  Головний редактор: Н.Б. Новицька, доктор юридичних наук, доцент
  Відповідальний за випуск: А.О. Мілевська
  Рецензування статей здійснено членами редакційної колегії 
  Статті розміщено на платформі «Наукова періодикаУкраїни» в Національній  бібліотеціУкраїни імені В. І. Вернадського НАН України

  Бібліометричний профіль у «Google Академія»

  У разі передруку матеріалів посилання на журнал «Ірпінський юридичний часопис» обов’язкове.
   
  Над випуском працювали:  
  Редактор, корректор Грабарчук М.М.  
  Комп'ютерне верстання Лисенко О.В.  
  Дизайн Маншилін М.Ю.  

  Підписано до друку 10.04.2019
  Формат 75х108/16 
  Тираж 300 пр., Зам. № 796

 • Ірпінський юридичний часопис
  № 3 (2020)

  Свідоцтво про державнуреєстрацію:  КВ № 23215-13055ПР
  Галузь науки: юридичні науки 
  Періодичність: продовжуване видання виходить в міру накопичення матеріалу 
  Мова видання: українська, російська, англійська 
  Засновник, видавець та виготовлювач Університет державної фіскальної служби України 
  Рекомендовано до друку та поширення через мережу Інтернет: Вченою радою Університету державної фіскальної служби України (протокол № 10 від 14.09.2020)

  Головний редактор: В.В. Топчій, доктор юридичних наук, професор
  Відповідальний за випуск: Н.А. Лугіна
  Рецензування статей здійснено членами редакційної колегії 
  Статті розміщено на платформі «Наукова періодикаУкраїни» в Національній  бібліотеціУкраїни імені В. І. Вернадського НАН України

  Бібліометричний профіль у «Google Академія»

  У разі передруку матеріалів посилання на журнал «Ірпінський юридичний часопис» обов’язкове.
   
  Над випуском працювали:  
  Редактор, корректор Грабарчук М.М.  
  Комп'ютерне верстання Лисенко О.В.  
  Дизайн Маншилін М.Ю.  

  Підписано до друку 26.11.2020
  Формат 75х108/16 
  Тираж 300 пр., Зам. № 870

 • Ірпінський юридичний часопис
  № 1(5) (2021)

  Свідоцтво про державнуреєстрацію:  КВ № 23215-13055ПР
  Галузь науки: юридичні науки 
  Періодичність: продовжуване видання виходить в міру накопичення матеріалу 
  Мова видання: українська, російська, англійська 
  Засновник, видавець та виготовлювач Університет державної фіскальної служби України 
  Рекомендовано до друку та поширення через мережу Інтернет: Вченою радою Університету державної фіскальної служби України (протокол № 4 від 25.03.2021)

  Головний редактор: В.В. Топчій, доктор юридичних наук, професор
  Відповідальний за випуск: Н.А. Лугіна
  Рецензування статей здійснено членами редакційної колегії 
  Статті розміщено на платформі «Наукова періодикаУкраїни» в Національній  бібліотеціУкраїни імені В. І. Вернадського НАН України

  Бібліометричний профіль у «Google Академія»

  У разі передруку матеріалів посилання на журнал «Ірпінський юридичний часопис» обов’язкове.
   
  Над випуском працювали:  
  Редактор, корректор Врублевська І.Є. 
  Комп'ютерне верстання Лисенко О.В.  
  Дизайн Маншилін М.Ю.  

  Підписано до друку 05.08.2021
  Формат 75х108/16 
  Тираж 300 пр., Зам. № 969

 • ІРПІНСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЧАСОПИС
  № 2 (2019)

  Свідоцтво про державнуреєстрацію:  КВ № 23215-13055ПР
  Галузь науки: юридичні науки 
  Періодичність: продовжуване видання виходить в міру накопичення матеріалу 
  Мова видання: українська, російська, англійська 
  Засновник, видавець та виготовлювач Університет державної фіскальної служби України 
  Рекомендовано до друку та поширення через мережу Інтернет: Вченою радою Університету державної фіскальної служби України (протокол № 13 від 20.12.2019)

  Головний редактор: В.В. Топчій, доктор юридичних наук, професор
  Відповідальний за випуск: Ю.О. Фоменко
  Рецензування статей здійснено членами редакційної колегії 
  Статті розміщено на платформі «Наукова періодикаУкраїни» в Національній  бібліотеціУкраїни імені В. І. Вернадського НАН України

  Бібліометричний профіль у «Google Академія»

  У разі передруку матеріалів посилання на журнал «Ірпінський юридичний часопис» обов’язкове.
   
  Над випуском працювали:  
  Редактор, корректор Грабарчук М.М.  
  Комп'ютерне верстання Лисенко О.В.  
  Дизайн Маншилін М.Ю.  

  Підписано до друку 10.02.2020
  Формат 75х108/16 
  Тираж 300 пр., Зам. № 796

 • Ірпінський юридичний часопис
  № 2(4) (2020)

  Свідоцтво про державнуреєстрацію:  КВ № 23215-13055ПР
  Галузь науки: юридичні науки 
  Періодичність: продовжуване видання виходить в міру накопичення матеріалу 
  Мова видання: українська, російська, англійська 
  Засновник, видавець та виготовлювач Університет державної фіскальної служби України 
  Рекомендовано до друку та поширення через мережу Інтернет: Вченою радою Університету державної фіскальної служби України (протокол № 13 від 26.11.2020)

  Головний редактор: В.В. Топчій, доктор юридичних наук, професор
  Відповідальний за випуск: Н.А. Лугіна
  Рецензування статей здійснено членами редакційної колегії 
  Статті розміщено на платформі «Наукова періодикаУкраїни» в Національній  бібліотеціУкраїни імені В. І. Вернадського НАН України

  Бібліометричний профіль у «Google Академія»

  У разі передруку матеріалів посилання на журнал «Ірпінський юридичний часопис» обов’язкове.
   
  Над випуском працювали:  
  Редактор, корректор Врублевська І.Є. 
  Комп'ютерне верстання Лисенко О.В.  
  Дизайн Маншилін М.Ю.  

  Підписано до друку 03.03.2021
  Формат 75х108/16 
  Тираж 300 пр., Зам. № 947