Дідківська, Г. В. (2021) «АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ», Ірпінський юридичний часопис, (1(5), с. 178–183. doi: 10.33244/2617-4154.1(5).2021.178-183.