Трепет, О. Ю. (2021) «ДО ПИТАННЯ ФОРМ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ЩОДО УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ», Ірпінський юридичний часопис, (1(5), с. 145–153. doi: 10.33244/2617-4154.1(5).2021.145-153.