Сластьоненко, О. О. (2021) «ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ», Ірпінський юридичний часопис, (1(5), с. 116–122. doi: 10.33244/2617-4154.1(5).2021.116-122.