Шевченко, А. Є. і Француз-Яковець, Т. А. (2021) «ПРОБЛЕМА АБСЕНТЕЇЗМУ В КОНТЕКСТІ КРИЗИ СУЧАСНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ», Ірпінський юридичний часопис, (1(5), с. 23–31. doi: 10.33244/2617-4154.1(5).2021.23-31.