Сластьоненко, О. О. (2021). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. Ірпінський юридичний часопис, (1(5), 116–122. https://doi.org/10.33244/2617-4154.1(5).2021.116-122