Шевченко, А. Є., & Француз-Яковець, Т. А. (2021). ПРОБЛЕМА АБСЕНТЕЇЗМУ В КОНТЕКСТІ КРИЗИ СУЧАСНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ. Ірпінський юридичний часопис, (1(5), 23–31. https://doi.org/10.33244/2617-4154.1(5).2021.23-31