Проблемні аспекти призначення та проведення судово психіатричної експертизи

Ключові слова: психіатрична експертиза, психологічні дослідження, примусові заходи медичного характеру, стан неосудності / обмеженої осудності особи

Анотація

Статтю присвячено розгляду особливостей призначення та проведення судово- психіатричної експертизи. Розкрито важливість інституту примусових заходів медичного характеру в контексті розбудови правової держави. Проведено аналіз відповідних норм законодавства, що регулюють порядок призначення судово-психіатричної експертизи та процедуру здійснення психіатричних досліджень. Виділено основні категорії фактичних підстав та інформаційних джерел, які вказують на доцільність проведення судово- психіатричної експертизи.

Надано характеристику предмета судово-психіатричної експертизи, розглянуто її поняття та зміст. У статті також міститься аналіз основних юридичних та фактичних підстав проведення відповідного дослідження психічного стану особи.

Підкреслено важливість дотримання процесуального порядку призначення судово- психіатричної експертизи відповідно до вимог чинного кримінального процесуального законодавства України.

Приділено увагу також окремим аспектам самого процесу дослідження психологічного стану особи, щодо якої вирішується питання про застосування примусових заходів медичного характеру. У статті наведено перелік питань стосовно важливих моментів та особливостей життя особи, щодо якої вирішується питання про застосування примусових заходів медичного характеру, які обов’язково повинні бути досліджені відповідальною особою (від психотипу такої особи і до її наявності фізичних вад та травм, що можуть впливати на психічний стан людини).

Наголошено на важливості ретельної підготовки дослідження з метою отримання повного, всебічного та обґрунтованого висновку, який має містити інформацію про ступінь і характер психічного захворювання такої особи, оскільки наслідком може бути застосування відповідних процесуальних заходів.

Надано характеристику висновку судово-психіатричної експертизи (акт судово- психіатричної експертизи) як одного з основних джерел доказів у справі, у якій вирішується питання щодо осудності / неосудності особи. Наведено перелік положень, що він має містити, та вимоги щодо його змісту та форми. Наголошено на особистій відповідальності осіб, якими було складено та підписано акт судово-психіатричної експертизи за його зміст.

Ще раз наголошено на необхідності дотримання вимог відповідного законодавства на всіх етапах проведення вказаної процесуальної дії.

Зроблено відповідні висновки щодо спірних моментів, які можуть виникати у процесі проведення психіатричної експертизи та психологічних досліджень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Переглядів анотації: 8
Завантажень PDF: 8
Опубліковано
2021-04-05