Принципи права в сучасному кримінальному праві КНР: історико- правовий аналіз

Ключові слова: принципи кримінального права, Китайська Народна Республіка, кодифікація, принцип рівності громадян перед законом, принцип відповідності заходів кримінально-правового впливу характеру злочину і обставинам його здійснення, принцип законності

Анотація

У статті йдеться про еволюцію понять «принципи права» в законодавстві Китайської Народної Республіки впродовж другої половини ХХ ст. Принципи права визнаються нормативними засадами права, що визначають загальну спрямованість, основні особливості і найсуттєвіші риси правового регулювання. Наведено низку визначень, здійснених окремими китайськими вченими, що безпосередньо досліджують теоретико-правові проблеми.

Створення КНР 1 жовтня 1949 р. співпало з руйнацією економіки, деморалізацією суспільства, пануючим хаосом та неструктурованістю органів державної влади. У цей період галузь кримінального права не була кодифікованою. В окремих кримінальних актах того періоду не знаходимо підтвердження про включення засадничих принципів у систему кримінального законодавства.

Перший Кримінальний кодекс КНР 1979 р. також не містив жодних згадок про принципи права, натомість у КК 1997 р. знайшли відображення три основоположних принципи, які нами й були проаналізовані в роботі. Йдеться про такі принципи, як принцип законності або його ще називають принципом відсутності аналогії в кримінальному праві (nullum crimen, nullum poena sine lege), принцип рівності громадян перед законом, принцип відповідності заходів кримінально-правового впливу характеру злочину і обставинам його здійснення. Саме ці принципи знайшли своє відображення в чинному Кримінальному кодексі. Незважаючи на зміни, що відбулися в кримінальному законодавстві за останні кілька десятиліть, принципи права залишилися незмінними.

У висновках до публікації висловлена думка про необхідність запровадження в кримінальне законодавство загального принципу гуманізму до Загальної частини КК КНР. Цей принцип, на думку дослідника, має бути визнаний ключовим принципом кримінального права КНР, запровадження якого забезпечить демократичний характер китайському кримінальному закону.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Переглядів анотації: 8
Завантажень PDF: 9
Опубліковано
2021-04-05