Головний редактор
ТОПЧІЙ В.В.,
доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)

Заступники головного редактора
ДРАГАН О.В.,
доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)
НОВИЦЬКА Н.Б.,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, УДФСУ (Україна)

Відповідальний секретар
ЛУГІНА Н.А.,
кандидат юридичних наук, УДФСУ (Україна)

Члени редакційної колегії
АНІСТРАТЕНКО Ю.І.,
доктор юридичних наук, доцент, УДФСУ (Україна)
БІЛОУС В.Т.,
доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)
БОБРОВНИК С.В.,
доктор юридичних наук, професор, КНУ імені Тараса Шевченка (Україна)
БОДНАРЧУК О.Г.,
доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)
КАСЬЯНЕНКО Л.М.,
доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)
КОСТЮЧЕНКО О. Є.,
доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)
ЛИТВИН Н.А.,
доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)
МАЦЕЛИК Т.О.,
доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)
НИКИТЧЕНКО Н.В.,
доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)
НОВИЦЬКИЙ А.М.,
доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)
ОМЕЛЬЧУК Л.В.
кандидат юридичних наук, доцент, УДФСУ (Україна)
РЯБЧЕНКО О.П.,
доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)
РЯБЧЕНКО Ю.Ю.,
доктор юридичних наук, доцент, УДФСУ (Україна)
САДИГОВ Асар Іса огли,
доктор юридичних наук, професор (м. Баку, Азербайджан)
ЧЕХОВСЬКА І.В,
доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)
ЦИМБАЛ П.В.,
доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)
ШЕВЧЕНКО А.Є,
доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)