Редакційний штат

Головний редактор
ТОПЧІЙ В.В.,
доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID IDGoogle Scholar

Заступник головного редактора
НОВИЦЬКА Н.Б.,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, УДФСУ (Україна) ORCID IDGoogle Scholar

Відповідальний секретар
ЛУГІНА Н.А.,
кандидат юридичних наук, УДФСУ (Україна) ORCID IDGoogle Scholar

Члени редакційної колегії
АНІСТРАТЕНКО Ю.І.,
доктор юридичних наук, доцент, УДФСУ (Україна) ORCID IDGoogle Scholar
БІЛОУС В.Т.,
доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID IDGoogle Scholar
БОБРОВНИК С.В.,
доктор юридичних наук, професор, КНУ імені Тараса Шевченка (Україна) ORCID ID 
БОДНАРЧУК О.Г.,
доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID IDGoogle Scholar
КАСЬЯНЕНКО Л.М.,
доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID IDGoogle Scholar
КОСТЮЧЕНКО О. Є.,
доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID IDGoogle Scholar
ЛИТВИН Н.А.,
доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID IDGoogle Scholar
МАЦЕЛИК Т.О.,
доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID ID, Web of Science ResearcherID
НИКИТЧЕНКО Н.В.,
доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID ID, Scopus ID
НОВИЦЬКИЙ А.М.,
доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID IDGoogle Scholar
ОМЕЛЬЧУК Л.В.
кандидат юридичних наук, доцент, УДФСУ (Україна) ORCID IDGoogle Scholar
РЯБЧЕНКО О.П.,
доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID IDGoogle Scholar
РЯБЧЕНКО Ю.Ю.,
доктор юридичних наук, доцент, УДФСУ (Україна) ORCID ID, Scopus ID
САДИГОВ Асар Іса огли,
доктор юридичних наук, професор (м. Баку, Азербайджан)
ЧЕХОВСЬКА І.В,
доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна) Google ScholarScopus ID
ЦИМБАЛ П.В.,
доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID IDGoogle Scholar
ШЕВЧЕНКО А.Є,
доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID IDGoogle Scholar