Головний редактор
ЧЕХОВСЬКА І.В,
доктор юридичних наук, доцент, УДФСУ (Україна)
Заступники головного редактора
БОДНАРЧУК О.Г.,
доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)
НОВИЦЬКА Н.Б.,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, УДФСУ (Україна)

Відповідальний секретар
ФОМЕНКО Ю.О.,
кандидат юридичних наук, УДФСУ (Україна)

Члени редакційної колегії
АНІСТРАТЕНКО Ю.І.,
доктор юридичних наук, доцент, УДФСУ (Україна)
БІЛОУС В.Т.,
доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)
БОБРОВНИК С.В.,
доктор юридичних наук, професор, КНУ імені Тараса Шевченка (Україна)
КАСЬЯНЕНКО Л.М.,
доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)
КОСТЮЧЕНКО О. Є.,
доктор юридичних наук, доцент, УДФСУ (Україна)
ЛИТВИН Н.А.,
доктор юридичних наук, доцент, УДФСУ (Україна)
МАЦЕЛИК Т.О.,
доктор юридичних наук, доцент, УДФСУ (Україна)
НИКИТЧЕНКО Н.В.,
доктор юридичних наук, доцент, УДФСУ (Україна)
НОВИЦЬКИЙ А.М.,
доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)
ОМЕЛЬЧУК Л.В.
кандидат юридичних наук, доцент, УДФСУ (Україна)
РЯБЧЕНКО О.П.,
доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)
РЯБЧЕНКО Ю.Ю.,
доктор юридичних наук, доцент, УДФСУ (Україна)
ТОПЧІЙ В.В.,
доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)
ЦИМБАЛ П.В.,
доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)
САДИГОВ Асар Іса огли, доктор юридичних наук, професор (м. Баку,
Азербайджан)
ШЕВЧЕНКО А.Є,
доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)