Архіви

 • Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)
  № 14 (2019)

  Свідоцтво про державну реєстрацію:  КВ № 20778-10578Р від 24.06.2014; КВ № 22055-11955ПР від 22.04.2016
  Галузь науки: юридичні науки 
  Періодичність: продовжуване видання виходить в міру накопичення матеріалу 
  Мова видання: українська, російська, англійська 
  Засновник, видавець та виготовлювач Університет державної фіскальної служби України 
  Рекомендовано до друку та поширення через мережу Інтернет: Вченою радою Університету державної фіскальної служби України (протокол № 4 від 25.04.2019)

  Головний редактор: П.В. Цимбал, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України
  Відповідальний за випуск: Омельчук Л.В.
  Рецензування статей здійснено членами редакційної колегії 
  Статті розміщено на платформі «Наукова періодикаУкраїни» в Національній  бібліотеціУкраїниімені В. І. Вернадського НАН України

  Бібліометричний профіль у «Google Академія»

  У разі передруку матеріалів посилання на журнал «Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)» обов’язкове.
   
  Над випуском працювали:  
  Редактор, корректор Грабарчук М.М.  
  Комп'ютерне верстання Лисенко О.В.  
  Дизайн Маншилін М.  

  Підписано до друку 13.05.2019
  Формат 70х108/16 
  Тираж 300 пр., Зам. № 801

 • Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)
  № 3-4 (2018)

  Свідоцтво про державну реєстрацію:  КВ № 20778-10578Р від 24.06.2014; КВ № 22055-11955ПР від 22.04.2016
  Галузь науки: юридичні науки 
  Періодичність: продовжуване видання виходить в міру накопичення матеріалу 
  Мова видання: українська, російська, англійська 
  Засновник, видавець та виготовлювач Університет державної фіскальної служби України 
  Рекомендовано до друку та поширення через мережу Інтернет: Вченою радою Університету державної фіскальної служби України (протокол № 11 від 27.11.2018)

  Головний редактор: П.В. Цимбал, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України
  Відповідальний за випуск: Омельчук Л.В.
  Рецензування статей здійснено членами редакційної колегії 
  Статті розміщено на платформі «Наукова періодикаУкраїни» в Національній  бібліотеціУкраїниімені В. І. Вернадського НАН України

  Бібліометричний профіль у «Google Академія»

  У разі передруку матеріалів посилання на журнал «Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)» обов’язкове.
   
  Над випуском працювали:  
  Редактор, корректор Грабарчук М.М.  
  Комп'ютерне верстання Лисенко О.В.  
  Дизайн Маншилін М.  

  Підписано до друку 05.12.2018
  Формат 70х108/16 
  Тираж 300 пр., Зам. 125

 • Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)
  № 15 (2019)

  Свідоцтво про державну реєстрацію:  КВ № 20778-10578Р від 24.06.2014; КВ № 22055-11955ПР від 22.04.2016
  Галузь науки: юридичні науки 
  Періодичність: продовжуване видання виходить в міру накопичення матеріалу 
  Мова видання: українська, російська, англійська 
  Засновник, видавець та виготовлювач Університет державної фіскальної служби України 
  Рекомендовано до друку та поширення через мережу Інтернет: Вченою радою Університету державної фіскальної служби України (протокол № 13 від 20.12.2019)

  Головний редактор: П.В. Цимбал, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України
  Відповідальний за випуск: Омельчук Л.В.
  Рецензування статей здійснено членами редакційної колегії 
  Статті розміщено на платформі «Наукова періодикаУкраїни» в Національній  бібліотеціУкраїниімені В. І. Вернадського НАН України

  Бібліометричний профіль у «Google Академія»

  У разі передруку матеріалів посилання на журнал «Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)» обов’язкове.
   
  Над випуском працювали:  
  Редактор, корректор Грабарчук М.М.  
  Комп'ютерне верстання Лисенко О.В.  
  Дизайн Маншилін М.  

  Підписано до друку 24.12.2019
  Формат 75х108/16 
  Тираж 300 пр., Зам. 962