Контролюючі суб’єкти у сфері бюджетного процесу: розмежування компетенційних повноважень

Ключові слова: органи державного фінансового контролю, внутрішній контроль, зовнішній контроль, загальна компетенція, спеціальна компетенція, реформа, децентралізація, бюджет

Анотація

У статті розглядаються проблеми розмежування компетенційних повноважень суб’єктів бюджетного контролю, зважаючи на соціально-економічні перетворення, які відбуваються в Україні.
Наголошується, що необхідність та доцільність здійснення реформування контролю публічних фінансів безпосередньо пов’язані з адміністративними й адміністративнотериторіальними реформами, які перманентно відбуваються в Україні понад двадцять років. Зміни, що відбулися в країні в результаті зазначених реформ, вимагають кореляційних перетворень контролю у сфері публічних фінансів. Звертається увага на те, що окремі зміни в законодавстві щодо удосконалення контролю у сфері публічних фінансів носять несистемний характер та в цілому не сприяють підвищенню його ефективності. Акцентується увага на нагальній потребі формування ефективно взаємодіючої системи органів контролю у сфері публічних фінансів з єдиним координуючим органом, який забезпечуватиме нормативно-методологічну основу діяльності, належний інформаційний обмін та узгодженість дій органів контролю у сфері публічних фінансів з метою усунення дублювань заходів фінансового контролю та зменшення навантаження на підконтрольні суб’єкти. Запропоновані напрями вдосконалення системи органів бюджетного контролю.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Переглядів анотації: 62
Завантажень PDF: 61
Опубліковано
2019-12-24