Головний редактор

ЦИМБАЛ П. В., 
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, УДФСУ (Україна)

Заступник головного редактора

АНІСТРАТЕНКО Ю. І., доктор юридичних наук, доцент, УДФСУ (Україна);

Відповідальний секретар
ОМЕЛЬЧУК Л. В.,  кандидат юридичних наук, УДФСУ (Україна)

Члени редколегії
АЛІЄВ А. І. огли, доктор юридичних наук, професор, Бакинський державний університет ( Азербайджанська Республіка); 
БОГАТИРЬОВ І. Г., доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, УДФСУ (Україна);
БОГАТИРЬОВА О. І., доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, УДФСУ (Україна);
БОДНАРЧУК О. Г., доктор юридичних наук, доцент, УДФСУ (Україна);
ВЛАСОВА Г. П., доктор юридичних наук,  професор, ПВНЗ «Європейський університет» (Україна);
ГАЛАГАН В. І., доктор юридичних наук,  професор, Національний університет «Києво-Могилянська академія» (Україна);
КАСЬЯНЕНКО Л. М., доктор юридичних наук, профессор, УДФСУ (Україна);
МАЦЕЛИК Т. О., доктор юридичних наук, доцент, УДФСУ (Україна);
МАЦЮК В.Я., доктор юридичних наук, заслужений юрист України, ДФС України  (Україна);
МІРОШНИЧЕНКО С. С., доктор юридичних наук, доцент, УДФСУ (Україна);
НИКИТЧЕНКО Н. В., доктор юридичних наук, доцент, УДФСУ (Україна);
РЯБЧЕНКО Ю. Ю., кандидат юридичних наук, доцент, УДФСУ (Україна);
ТИМЧЕНКО Л. Д., доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна);
ТОПЧІЙ В. В., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, УДФСУ (Україна);
ЧАЙКА В. В., доктор юридичних наук, доцент, УДФСУ (Україна);
ЧЕХОВСЬКА І. В., доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, УДФСУ (Україна);
ЧОРНОУС Ю. М., доктор юридичних наук, професор, Національна академія внутрішніх справ (Україна);
ШЕВЧЕНКО А. Є., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, УДФСУ (Україна);
АЛІЄВ А. І. огли, доктор юридичних наук, професор, Бакинський державний університет ( Азербайджанська Республіка); 
БАЛАН О.І., доктор юридичних наук, професор, Академія Публічного Управління Республіки Молдова (Молдова);
ПАРТЕНАДЗЕ О.А., доктор права, професор, Батумський державний університет ім.. Шота Руставелі (Грузія);
СІВЕЦ С.М., кандидат юридичних наук, доцент, Інститут правових досліджень Національного центру законодавства і правових досліджень Республіки  Білорусь (Білорусь)