Редакційний штат

Головний редактор

ЦИМБАЛ Петро Васильович,
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, УДФСУ (Україна) ORCID ID, Google Scholar, Scopus ID

Заступник головного редактора

РЯБЧЕНКО Юрій Юрійович,
доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID ID, Google Scholar, Scopus ID, Web of Science ResearcherID

Відповідальний секретар
ОМЕЛЬЧУК Любов Василівна,
кандидат юридичних наук, доцент, УДФСУ (Україна) ORCID ID, Google Scholar, Scopus ID, Web of Science ResearcherID

Члени редколегії
ВЛАСОВА Ганна Петрівна,
доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна) ORCID ID, Google Scholar, Scopus ID
ДРАГАН Олена Василівна, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, УДФСУ (Україна) ORCID ID, Google Scholar, Scopus ID, Web of Science ResearcherID
КАСЬЯНЕНКО Любов Михайлівна, доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID ID, Google Scholar, Scopus ID, Web of Science ResearcherID
ЛИТВИН Наталія Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID ID, Google Scholar, Scopus ID
МІРОШНІЧЕНКО Сергій Сергійович, доктор юридичних наук, доцент, УДФСУ (Україна) ORCID ID, Google Scholar, Web of Science ResearcherID, Scopus ID
МОНАЄНКО Антон Олексійович, доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID ID, Google Scholar, Scopus ID
МУЛЯВКА Дмитро Григорович, доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID ID, Google Scholar, Scopus ID, Web of Science ResearcherID
ТОПЧІЙ Василь Васильович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, УДФСУ (Україна) ORCID ID, Google Scholar, Scopus ID
ЧЕХОВСЬКА Ірина Василівна, доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID ID, Google Scholar, Scopus ID, Web of Science ResearcherID
ЧОРНОУС Юлія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, НАВС (Україна) ORCID ID, Google Scholar, Scopus ID, Web of Science ResearcherID
БАЛАН Олег Іванович, доктор юридичних наук, професор, Академія Публічного Управління Республіки Молдова (Молдова);
ПАРТЕНАДЗЕ Омар Асланович, доктор права, професор, Батумський Державний університет ім. Шота Руставелі (Грузія);
СІВЕЦ Сергій Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент, Інститут правових досліджень Національного центру законодавства і правових досліджень Республіки Білорусь (Білорусь).