Про журнал

Науковий журнал «Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)» (категорія Б) заснований у 2014 році.
Засновник, видавець та виготовлювач: Університет державної фіскальної служби України.
Свідоцтво про реєстрацію: КВ  20778-105788; КВ  22055-11955 ПР
ISSN: 2521-1196
Галузь науки: юридичні науки (специальности 081, 293).
Періодичність: продовжуване видання (виходить у міру накопичення матеріалу).
Мова видання: українська, російська, англійська.
Матеріали, що надходять для публікації в журналі, рецензуються членами редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються до друку Вченою радою Університету ДФС України.

Наша сторінка на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського

Науковий журнал «Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). Серія: Право» включено до переліку періодичних видань України, що мають бібліометричний профіль у «Google Академія»

Редакція журналу веде систематичну роботу з включення наукового видання до міжнародних електронних бібліотек, каталогів та наукометричних баз даних з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення рейтингу журналу та індексів цитування його авторів.