№ 3 (2019): Науковий журнал «Митна безпека»

					##issue.viewIssueIdentification##

Галузь науки: економічні, юридичні науки
Періодичність: продовжуване видання (виходить в міру накопичення матеріалу) 
Мова видання: українська, російська, англійська 
Засновник, видавець та виготовлювач Університет державної фіскальної служби України 
Рекомендовано до друку Вченою радою Університету ДФС України (протокол № 12 від 28.11.2019)  

Головний редактор: П.В. Пашко, доктор економічних наук, професор 
Відповідальний за випуск: О.С. Нагорічна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
Рецензування статей здійснено членами редакційної колегії 

Статті розміщено на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України

Бібліометричний профіль у «Google Академія».

 
Над випуском працювали:  
Редактор-коректор Федоришина Л.М., технічне редагування та комп'ютерне верстання Лисенко О.В.

Опубліковано: 2021-01-25

Статьи