Архіви

 • МИТНА БЕЗПЕКА
  № 1 (2017)

  Свідоцтво про державнуреєстрацію:  КВ 22506-12406 ПР
  Галузь науки: економічні, юридичні науки 
  Періодичність: продовжуване видання виходить в міру накопичення матеріалу 
  Мова видання: українська, російська, англійська 
  Засновник, видавець та виготовлювач Університет державної фіскальної служби України 
  Рекомендовано до друку Вченою радою Університету ДФС України (протокол № 16 від 30.11.2017)  

  Головний редактор: П.В. Пашко, доктор экономических наук, профессор
  Відповідальний за випуск: О.Є. Сушкова
  Рецензування статей здійснено членами редакційної колегії 
  Статті розміщено на платформі «Наукова періодикаУкраїни» в Національній  бібліотеціУкраїниімені В. І. Вернадського НАН України

  Бібліометричний профіль у «Google Академія»

  У разі передруку матеріалів посилання на журнал «Митна безпека» обов’язкове.
   
  Над випуском працювали:  
  Редактор, корректор Борейко Н.М.  
  Технічне редагування Лисенко О.В.  
  Комп'ютерне верстання Лисенко О.В.  
  Дизайн Маншилін М.Ю.  

  Підписано до друку 19.12.2017
  Формат 75х108/16 
  Тираж 300 пр., Зам. № 691

 • Науковий журнал "Митна безпека"
  № 4 (2020)

  Галузь науки: економічні, юридичні науки
  Періодичність: продовжуване видання (виходить в міру накопичення матеріалу) 
  Мова видання: українська, російська, англійська 
  Засновник, видавець та виготовлювач Університет державної фіскальної служби України 
  Рекомендовано до друку Вченою радою Університету ДФС України (протокол № 15 від 24.12.2020)  

  Головний редактор: П.В. Пашко, доктор економічних наук, професор 
  Відповідальний за випуск: О.С. Нагорічна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
  Рецензування статей здійснено членами редакційної колегії 

  Статті розміщено на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України

  Бібліометричний профіль у «Google Академія».

  Над випуском працювали:  

  Редактори-коректори Нагорічна О.С., Федоришина Л.М.; технічне редагування та комп'ютерне верстання Лисенко О.В.

 • МИТНА БЕЗПЕКА
  № 1(2) (2018)

  Свідоцтво про державнуреєстрацію:  КВ 22506-12406 ПР
  Галузь науки: економічні, юридичні науки 
  Періодичність: продовжуване видання виходить в міру накопичення матеріалу 
  Мова видання: українська, російська, англійська 
  Засновник, видавець та виготовлювач Університет державної фіскальної служби України 
  Рекомендовано до друку Вченою радою Університету ДФС України (протокол № 11 від 27.11.2018)  

  Головний редактор: П.В. Пашко, доктор экономических наук, профессор
  Відповідальний за випуск: О.Є. Сушкова
  Рецензування статей здійснено членами редакційної колегії 
  Статті розміщено на платформі «Наукова періодикаУкраїни» в Національній  бібліотеціУкраїниімені В. І. Вернадського НАН України

  Бібліометричний профіль у «Google Академія»

  У разі передруку матеріалів посилання на журнал «Митна безпека» обов’язкове.
   
  Над випуском працювали:  
  Редактор, корректор Грабарчук М.М.  
  Технічне редагування Зубленко Г.П.  
  Комп'ютерне верстання Лисенко О.В.  
  Дизайн Маншилін М.Ю.  

  Підписано до друку 11.01.2019
  Формат 75х108/16 
  Тираж 300 пр., Зам. № 762

 • Науковий журнал «Митна безпека»
  № 3 (2019)

  Галузь науки: економічні, юридичні науки
  Періодичність: продовжуване видання (виходить в міру накопичення матеріалу) 
  Мова видання: українська, російська, англійська 
  Засновник, видавець та виготовлювач Університет державної фіскальної служби України 
  Рекомендовано до друку Вченою радою Університету ДФС України (протокол № 12 від 28.11.2019)  

  Головний редактор: П.В. Пашко, доктор економічних наук, професор 
  Відповідальний за випуск: О.С. Нагорічна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
  Рецензування статей здійснено членами редакційної колегії 

  Статті розміщено на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України

  Бібліометричний профіль у «Google Академія».

   
  Над випуском працювали:  
  Редактор-коректор Федоришина Л.М., технічне редагування та комп'ютерне верстання Лисенко О.В.