• МИТНА БЕЗПЕКА
  № 1(2) (2018)

  Свідоцтво про державнуреєстрацію:  КВ 22506-12406 ПР
  Галузь науки: економічні, юридичні науки 
  Періодичність: продовжуване видання виходить в міру накопичення матеріалу 
  Мова видання: українська, російська, англійська 
  Засновник, видавець та виготовлювач Університет державної фіскальної служби України 
  Рекомендовано до друку Вченою радою Університету ДФС України (протокол № 11 від 27.11.2018)  

  Головний редактор: П.В. Пашко, доктор экономических наук, профессор
  Відповідальний за випуск: О.Є. Сушкова
  Рецензування статей здійснено членами редакційної колегії 
  Статті розміщено на платформі «Наукова періодикаУкраїни» в Національній  бібліотеціУкраїниімені В. І. Вернадського НАН України

  Бібліометричний профіль у «Google Академія»

  У разі передруку матеріалів посилання на журнал «Митна безпека» обов’язкове.
   
  Над випуском працювали:  
  Редактор, корректор Грабарчук М.М.  
  Технічне редагування Зубленко Г.П.  
  Комп'ютерне верстання Лисенко О.В.  
  Дизайн Маншилін М.Ю.  

  Підписано до друку 11.01.2019
  Формат 75х108/16 
  Тираж 300 пр., Зам. № 762

 • МИТНА БЕЗПЕКА
  № 1 (2017)

  Свідоцтво про державнуреєстрацію:  КВ 22506-12406 ПР
  Галузь науки: економічні, юридичні науки 
  Періодичність: продовжуване видання виходить в міру накопичення матеріалу 
  Мова видання: українська, російська, англійська 
  Засновник, видавець та виготовлювач Університет державної фіскальної служби України 
  Рекомендовано до друку Вченою радою Університету ДФС України (протокол № 16 від 30.11.2017)  

  Головний редактор: П.В. Пашко, доктор экономических наук, профессор
  Відповідальний за випуск: О.Є. Сушкова
  Рецензування статей здійснено членами редакційної колегії 
  Статті розміщено на платформі «Наукова періодикаУкраїни» в Національній  бібліотеціУкраїниімені В. І. Вернадського НАН України

  Бібліометричний профіль у «Google Академія»

  У разі передруку матеріалів посилання на журнал «Митна безпека» обов’язкове.
   
  Над випуском працювали:  
  Редактор, корректор Борейко Н.М.  
  Технічне редагування Лисенко О.В.  
  Комп'ютерне верстання Лисенко О.В.  
  Дизайн Маншилін М.Ю.  

  Підписано до друку 19.12.2017
  Формат 75х108/16 
  Тираж 300 пр., Зам. № 691