Поточний номер

№ 4 (2020): Науковий журнал "Митна безпека"
					##issue.viewIssueIdentification##

Галузь науки: економічні, юридичні науки
Періодичність: продовжуване видання (виходить в міру накопичення матеріалу) 
Мова видання: українська, російська, англійська 
Засновник, видавець та виготовлювач Університет державної фіскальної служби України 
Рекомендовано до друку Вченою радою Університету ДФС України (протокол № 15 від 24.12.2020)  

Головний редактор: П.В. Пашко, доктор економічних наук, професор 
Відповідальний за випуск: О.С. Нагорічна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 
Рецензування статей здійснено членами редакційної колегії 

Статті розміщено на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України

Бібліометричний профіль у «Google Академія».

Над випуском працювали:  

Редактори-коректори Нагорічна О.С., Федоришина Л.М.; технічне редагування та комп'ютерне верстання Лисенко О.В.

Опубліковано: 2021-03-09

Статьи

Переглянути всі випуски

Науковий журнал «Митна безпека» (категорія «Б») заснований у 2017 році.
Засновник, видавець та виготовлювач: Університет державної фіскальної служби України.
Свідоцтво про реєстрацію:КВ 22506-12406 ПР
ISSN: 2617-5959
Галузь науки: економічні, юридичні науки.
Періодичність: продовжуване видання (виходить у міру накопичення матеріалу).
Мова видання: українська, російська, англійська.
Матеріали, що надходять для публікації в журналі, рецензуються членами редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються до друку Вченою радою Університету ДФС України.

Журнал розміщено в профільних міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах:

  • Vernadsky National Library of Ukraine
  • Google Academy
  • Crossref – is an official Digital Object Identifier (DOI) Registration Agency of the International DOI Foundation.

Редакція журналу веде систематичну роботу з включення наукового видання до міжнародних електронних бібліотек, каталогів та наукометричних баз даних з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення рейтингу журналу та індексів цитування його авторів.