Редакційний штат

Головний редактор:

ГУРОЧКІНА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА, доктор економічних наук, доцент, ДПУ (Україна) ORCID IDScopus IDWeb of Science ResearcherIDGoogle Scholar, e-mail: viktoriav2005@ukr.net

Заступники головного редактора:

ЛАЗЕБНИК ЛАРИСА ЛЕОНІДІВНА, доктор економічних наук, професор, ДПУ (Україна) ORCID IDScopus IDWeb of Science ResearcherID, Google Scholar e-mail: ll1808816@gmail.com

Відповідальний секретар:
СУШКОВА ОЛЕНА ЄВГЕНІЇВНА, кандидат економічних наук, доцент, ДПУ (Україна), ORCID IDScopus IDWeb of Science ResearcherIDGoogle Scholar, e-mail: elenasushkova@ukr.net

Редакційна колегія:

ПЕТРУЦЦІ Рафаеле, доктор філософії, керуючий директор Центру трансфертного ціноутворення WU в Інституті австрійського та міжнародного податкового права при WU (Віденський університет економіки та бізнесу), (Австрія), Scopus ID, Google Scholar, e-mail: raffaele.petruzzi@wu.ac.at
ДЗЮБИНСЬКА Агнешка, доктор філософії, доцент кафедри менеджменту підприємництва Економічного університету м. Катовіце (Польща)
ПАВЛІЩИЙ Дарій-Олесь, доктор філософії, почесний професор УДФСУ, війт гміни Громадка, Болеславецького повіту, Нижнєсілецького воєводства (Польща), ORCID IDScopus ID, Google Scholar, e-mail: pawliszczy@interia.pl
КЕСІ Марцін, доктор філософії, заступник директора Департаменту фінансів Маршалки Любуського воєводства з місцезнаходженням у Зеленій Гурі, Академік економічних наук України за спеціальністю менеджмент (Польща) Scopus IDGoogle Scholar, e-mail: marcinkesy@interia.eu 
ЗАЄЦЬ СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА, кандидат економічних наук, доцент, УДФСУ (Україна) ORCID IDScopus IDWeb of Science ResearcherIDGoogle Scholar, e-mail: zaec.stat@gmail.com
ОНИШКО СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА, доктор економічних наук, професор, ДПУ (Україна) ORCID IDScopus IDWeb of Science ResearcherIDGoogle Scholar, e-mail: onyshko_sv@ukr.net
МАРТИНЕНКО ВАЛЕНТИНА ВІТАЛІЇВНА, доктор економічних наук, доцент, УДФСУ (Україна) ORCID IDScopus IDWeb of Science ResearcherIDGoogle Scholar, e-mail: martynenkovv@ukr.net
БОДРОВ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ, доктор економічних наук, професор, ДПУ (Україна) ORCID IDScopus ID, Google Scholar, e-mail: vgbodrov@gmail.com
ПІЖУК Ольга Іванівна, доктор економчних наук, доцент, ДПУ (Україна) ORCID IDScopus IDWeb of Science ResearcherIDGoogle Scholar, e-mail: opizhuk@gmail.com
СЛЮСАРЕВА Людмила Валеріївна, доктор економічних наук, доцент, ДПУ (Україна) ORCID IDScopus IDWeb of Science ResearcherIDGoogle Scholar, e-mail: soa006@ukr.net
ГОЛИНСЬКИЙ Юрій Олегович, кандидат економічних наук, доцент, Львівський національний університет імені Івана Франка ORCID IDScopus IDWeb of Science ResearcherIDGoogle Scholar, e-mail: yuriy.holynskyy@gmail.com
ШЕВЧУК Олег Анатолійович, доктор економічних наук, професор, ДПУ (Україна) ORCID IDScopus IDWeb of Science ResearcherIDGoogle Scholar, e-mail: ol.shevchuk@ukr.net
БЕЛІНСЬКА Яніна Василівна, доктор економічних наук, професор, ДПУ (Україна) ORCID IDScopus ID, Google Scholar, e-mail: yaninabell71@gmail.com
ЛІСОВИЙ Андрій Васильович, доктор економічних наук, професор, ДПУ (Україна) ORCID IDScopus ID, Google Scholar, e-mail: Lisoviy_a_v@ukr.net
ОЛЕШКО Анна Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, Київський національний університет технологій та дизайну (Україна) ORCID IDScopus IDWeb of Science ResearcherIDGoogle Scholar, e-mail: anna_oleshko@ukr.net
НАГОРІЧНА Ольга Степанівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, УДФСУ (Україна) ORCID IDScopus ID, Google Scholar, e-mail: nagorichna.o@gmail.com