Головний редактор:

ПАШКО ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, УДФСУ (Україна)

Заступники головного редактора:

ОНИШКО СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА, доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

Відповідальний секретар:

селезень Павло Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент, с.н.с., УДФСУ (Україна)

Редакційна колегія:

БЕЛІНСЬКА ЯНІНА ВАСИЛІВНА, доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)
Білоус Віктор Тарасович, доктор юридичних наук, професор, професор, УДФСУ (Україна)
Джафарова Олена В’ЯЧЕСЛАВІВНА, доктор юридичних наук, професор, Харківський національний університет внутрішніх справ (Україна)
ЛІСОВИЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)
ОЛЕШКО АННА АНАТОЛІЇВНА, доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)
РІППА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ, доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)
Рябченко Олена Петрівна, доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)
Тильчик Ольга Віталіївна, доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)
Шатрава Сергій Олександрович, доктор юридичних наук, професор, Харківський національний університет внутрішніх справ (Україна)
ШЕВЧУК ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ, доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)
Буріан Олександр Дмитрієвич, доктор юридичних наук, професор, Президент Молдавської Асоціації міжнародного права, Проректор Європейського університету Молдови (Республіка Молдова, м. Кишинів)