Редакційний штат

Головний редактор:

ПАШКО ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, УДФСУ (Україна) ORCID IDScopus IDWeb of Science ResearcherIDGoogle Scholar, e-mail: papavl@ukr.net

Заступники головного редактора:

ОНИШКО СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА, доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID IDScopus IDWeb of Science ResearcherID, e-mail: onyshko_sv@ukr.net

Відповідальний секретар:
Нагорічна Ольга Степанівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту фіскальної політики УДФСУ– начальник Науково-дослідного центру митної справи

Редакційна колегія:

БЕЛІНСЬКА ЯНІНА ВАСИЛІВНА, доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)
Білоус Віктор Тарасович, доктор юридичних наук, професор, професор, УДФСУ (Україна)  ORCID IDGoogle Scholar
Джафарова Олена В’ЯЧЕСЛАВІВНА, доктор юридичних наук, професор, Харківський національний університет внутрішніх справ (Україна)
ЛІСОВИЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID IDScopus IDGoogle Scholar, e-mail: lisoviy@bigmir.net 
ОЛЕШКО АННА АНАТОЛІЇВНА, доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)
РІППА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ, доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)
Рябченко Олена Петрівна, доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID IDGoogle Scholar
Тильчик Ольга Віталіївна, доктор юридичних наук, професор, УДФСУ (Україна)
Шатрава Сергій Олександрович, доктор юридичних наук, професор, Харківський національний університет внутрішніх справ (Україна)
ШЕВЧУК ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ, доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID IDScopus IDWeb of Science ResearcherIDGoogle Scholar, e-mail: ol.shevchuk@ukr.net
Буріан Олександр Дмитрієвич, доктор юридичних наук, професор, Президент Молдавської Асоціації міжнародного права, Проректор Європейського університету Молдови (Республіка Молдова, м. Кишинів)