Процедура рецензування та дотримання редакційної етики.

Для публікації у науковому журналі «Митна безпека» приймаються наукові статті, написані англійською, українською, російською мовою, які раніше не були опубліковані в інших виданнях. Подані для публікації статті не можуть перебувати на редакційному розгляді в інших періодичних виданнях.

Редакція наукового журналу:

– приймає рішення, які зі статей, поданих до журналу, повинні бути опубліковані;

– прагне до задоволення потреб читачів і авторів наукових статей;

– постійно покращує якість журналу;

– забезпечує якість матеріалу, який публікується;

– забезпечує відкритість у відображенні наукової проблематики дослідників України та інших країн;

– завжди є готовою до публікації виправлень, пояснень, скорочень і вибачень, у разі потреби, які мають бути аргументовані.

Основними факторами, що впливають на рішення Редакції журналу про публікацію статті, є перевірка матеріалів на оригінальність, актуальність теми та її значення для дослідників й читачів.

Редакція журналу не допускає до публікації матеріали, які заборонені законодавством України, або посилання на такі ресурси.

Редакція інформує автора про можливі строки публікації, а також випуск журналу, в якому може бути опублікована надіслана стаття.

Наукова стаття має відповідати вимогам до оформлення статей у науковому журналі «Митна безпека», які опубліковані у друкованих його виданнях, а також на сайті.

Науковий журнал «Митна безпека» є безгонорарним виданням.

Перед публікацією всі статті рецензуються провідними вітчизняними та зарубіжними фахівцями, а також проходять літературне редагування в редакції журналу. Рецензент може рекомендувати:

1) опублікувати статтю в авторській редакції, тобто без внесення будь-яких змін;

2) прийняти статтю до друку після внесення незначних редакційних змін;

3) направити матеріал автору на доопрацювання (в цьому випадку стаття після внесення змін автором знову направляється на повторне рецензування);

4) відхилити статтю без подальшого розгляду.

Редакція журналу не змінює рішення щодо прийнятих матеріалів, якщо для цього немає серйозного обґрунтування.

Матеріали і статті не повертаються.

Процес рецензування триває не довше 30 днів. Рецензент повинен надати аргументований висновок, уникаючи персональної критики і суб'єктивності. Редакція журналу зберігає таємницю прізвищ рецензентів.

Редакція не несе відповідальності за професійно-змістову та методичну коректність матеріалів, що публікуються, а також за коректність посилань на інтернет-ресурси та літературні джерела, що містяться в тексті статті.

Неопубліковані рукописи не повинні використовуватися редакцією в будь-яких цілях та мають залишатися конфіденційною інформацією для третіх осіб. Автори будуть проінформовані про рішення щодо прийняття та публікації їхніх рукописів якомога швидше. Після прийняття, матеріали, як правило, будуть опубліковані в наступному доступному випуску журналу.

Автори матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність інформації, що в них висвітлюється, а також за відповідність матеріалів нормам законодавства, моралі та етики. Висловлені у цих статтях думки можуть не збігатися із точкою зору Редакційної колегії журналу.

Автори наукових статей зобов’язуються:

– нести відповідальність за достовірність фактів, власних імен, фотодокументів, інших відомостей і загальний сенс статті;

– не порушувати умов ліцензійного договору та договору публікації;

– усунути всі недоліки наукової статті (за наявності зауважень від рецензента);

– не подавати статтю до публікації, в якій описується по суті одне й те саме дослідження, у більш ніж одному журналі або первинній публікації. Подання статті до більш ніж одного журналу одночасно розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним;

– не подавати на розгляд в інші журнали раніше опубліковані статті;

– забезпечити оригінальність змісту статті, що не містить запозичень без відповідного посилання;

– правильно подавати цитування на роботи інших авторів, які присутні у науковій статті;

– подавати статті, що не містять матеріалів, які не підлягають опублікуванню у відкритій пресі відповідно до чинного законодавства України (конфіденційної інформації, державної таємниці);

– гарантувати, що імена всіх співавторів наукової статті зазначено в її тексті і жодної особи, яка не є співавтором, до них не віднесено; а також всі співавтори наукової статті ознайомилися з остаточним її варіантом, схвалили її та дали свою згоду на публікацію.

Основоположним принципом редакційної етики наукового журналу «Митна безпека» є повага прав інтелектуальної власності. Будь-яка схожість матеріалу з текстом опублікованих робіт або сумніви в плагіаті повинні бути негайно повідомлені редактору. Матеріали, що надсилаються для публікації у науковому журналі, перевіряються усіма доступними для редакції засобами для запобігання плагіату.

Редакція журналу використовує механізми збереження конфіденційності матеріалів відповідно до чинного законодавства, що знаходяться на рецензуванні.

Будь-які заяви, висновки чи аргументи, які вже використовувалися раніше в публікаціях, повинні бути відповідним чином оформлені.

Рецензент зобов’язаний звертати увагу на істотну або часткову схожість з будь-якою іншою роботою, з якою рецензент безпосередньо ознайомлений.

Редакція журналу відстежує відповідність матеріалів міжнародним етичним нормам, проте визнає відсутність повної гарантії того, що матеріали дослідження, які подані авторами для публікації, повністю відповідають нормам етики.

Редакція журналу захищає конфіденційність особистої інформації. При використанні персональних даних авторів наукових статей Редакція журналу керується Законом України «Про захист персональних даних». Персональні дані авторів наукових статей використовуються виключно для підтримки процесу опублікування матеріалів статей, експлуатації, підтримки та технічного обслуговування веб-сайта наукового журналу, просування в міжнародні наукометричні бази.

Редакція наукового журналу «Митна безпека» не має права розкривати інформацію щодо поданої до публікування статті нікому, крім автора-кореспондента.

Редакція наукового журналу дотримується процедури розгляду відповідей (скарг) автора на зауваження рецензента та оперативно реагує на дані відповіді (скарги) й забезпечує подальше уникнення ситуацій з незадоволеними авторами.

Відповіді на зауваження (скарги) в письмовому вигляді автори наукової статті подають до редакції журналу, яка розглядає їх у встановлений термін.

Редакція журналу етично намагається не допускати непередбачуваних випадків та дотримується норм видавничої етики й докладає всіх зусиль для забезпечення належного розв’язання проблем етичного характеру між авторами наукових статей та Університетом державної фіскальної служби України.