Вартість публікації статей

Щоб покрити витрати на надання високоякісного видавничого сервісу та вільного доступу до опублікованих статей для читачів, автори оплачують публікацію статей, які пройшли рецензування та рекомендовані до друку. Обробка статей, що були відхилені, не оплачується.

Плата за публікацію покриває витрати на:

- Редакційні процедури, пов'язані з фаховим рецензуванням та літературним редагуванням рукописів.
- Додрукарську підготовку журналу: форматування тексту, комп'ютерна верстка, макетування.
- Присвоєння кожній статті ідентифікатора цифрового об’єкту (Digital Object Identifier – DOI).  
- Виготовлення паперового примірника журналу.
- Поширення статей в мережі Інтернет: підтримка веб-сайту, підготовка метаданих статей для індексування в наукометричних базах.

Оплата проводиться після отримання автором повідомлення про прийом статті до друку.
Вартість публікації обсягом до 0,5 друк. арк. – 395 грн. У разі перевищення зазначеного обсягу публікації, доплата здійснюється пропорційно.

Реквізити для сплати:
Одержувач: Університет ДФС України
ЄДРПОУ: 40233365
Рахунок:№ 3125 4282 2936 09
МФО: 820172
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
Призначення платежу: плата за поліграфічні послуги (публікація наукової статті).

Автор подає редакційній колегії електронною поштою скановану копію платіжного документа. Без його наявності стаття не буде надрукована.