№ 1 (2021): Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України

					##issue.viewIssueIdentification##

Галузь науки: економічні науки 
Періодичність: 2 рази на рік 
Мова видання: українська, англійська, російська
Засновник, видавець та виготовлювач Університет державної фіскальної служби України 
Рекомендовано до друку Вченою радою Університету ДФС України (протокол № 5 від 27.05.2021) 

Головний редактор: М.О. Кужелєв, доктор економічних наук, професор 
Відповідальний за випуск: М.О. Житар, доктор економічних наук, доцент 
Рецензування статей здійснено членами редакційної колегії 

Статті розміщено на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України

Бібліометричний профіль у «Google Академія».

 Над випуском працювали:  
Редактор, корректор, технічне редагування,
комп'ютерне верстання Житар М.О.

Опубліковано: 2021-06-17

Весь випуск

Статьи