ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

  • Т. М. Одінцова Східноєвропейський універсиет економіки і менеджменту https://orcid.org/0000-0003-3770-6544
Ключові слова: виробнича функція, точки Лаффера 1-го і 2-го порядку, податкове навантаження, економічне зростання

Анотація

У статті досліджується вплив податкового навантаження на економічний розвиток України. Метою статті є теоретичне обґрунтування і розробка методичного підходу до оцінки впливу податкового навантаження на економічне зростання. З’ясовано, що рівень податкового навантаження є одним з ключових факторів забезпечення економічного зростання в Україні.
В ході дослідження визначено точки Лаффера і проведено порівняння їх з фактичним податковим навантаженням. Виявлені закономірності взаємодії податкового навантаження та мультиплікатора економічного зростання областей України.
Використаний у роботі підхід опирається на агреговані вихідні статистичні дані: праці (у вигляді заробітної праці); капіталу (у вигляді капітальних інвестицій); земельних ресурсів (як обсягів використовуваних сільськогосподарських угідь); податків (у вигляді сплачених податкових платежів). У зв’язку із недосконалістю статистичної інформації, не розглянуто тіньовий сектор економіки і негативну поведінку платників податків, зокрема, не враховано заборгованість по податках і зборах у бюджет. Це знижує точність отриманих результатів, але разом з тим такий підхід відображає сучасний стан економіки країни і дозволяє накреслити перспективні шляхи економічного зростання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Переглядів анотації: 55
Завантажень PDF: 118
Опубліковано
2018-11-27