ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ ТА АНАЛІЗУ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ (В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ)

Ключові слова: моніторинг, державна політика, аналіз впливу, аналіз політики, державне управління, реформа, модернізація, парламент, уряд

Анотація

Досліджено актуальні питання розробки та упровадження інструментів моніторингу та аналізу впливу державної політикина діяльність органів державної влади.Дано визначення моніторингу як процедури аналізу політики, призначеної для отримання інформації пропричини та наслідки публічної політики. Моніторинг дозволяє описати співвідношення між діямиполітики та їх результатами, є первинним джерелом відомостей про здійснення політики.Аргументовано, що особливого значення набуває використання цих інструментів в умовах реалізації реформи державного управління.Всебічно проаналізовано питання причини виникнення та історичної еволюції загаданих інструментів як в Україні, так і в зарубіжних країнах. Обґрунтовано, що система моніторингу та аналізу впливу державної політики повинна мати зворотний зв’язок з питаннями щодо поліпшення реалізації, нагляду та реформування законодавства. Ураховуючи вищевикладене, зазначено, що суб’єкти законодавчої ініціативи мають включати до нових законопроєктів положення, які визначають процедури зворотного зв’язку.На основі проведеного дослідження вироблено практичні рекомендації щодо упровадження інструментів моніторингу та аналізу впливу державної політики у діяльність органів державної влади, зокрема Верховної Ради України та її Апарату.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Переглядів анотації: 26
Завантажень PDF: 17 Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2020-12-04