УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ СТАРТАПІВ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

  • Anastasia Kiva Національній технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-6610-5898
  • Tetiana Moiseienko Національній технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-2074-8062
Ключові слова: інноваційна діяльність, інвестування, міжнародна підприємницька екосистема, стартап, фінансове забезпечення

Анотація

Автори у представленій публікації відображають напрями удосконалення фінансового забезпечення стартапів, які є застосовуваними до вітчизняних стартапів та актуальними в умовах міжнародної інтеграції. У статті виокремлено основні етапи утворення стартапів, а також систематизовано стадії їх розвитку. Наголошено на тому, що кожен етап розвитку стартапу передбачає залучення інвестицій, які мають певну специфіку, залежно від обраної стадії, що дозволило авторам сформувати джерела фінансування за стадіями розвитку таких проектів. Приділено увагу кожному з підходів до фінансування стартапів. На основі обраних авторами шляхів удосконалення, запропоновано алгоритми фінансового забезпечення стартапів на ранніх стадіях розвитку та на етапі масштабування. Виокремлено низку особливостей, врахування яких дозволяє українським стартапам бути успішно інтегрованими у міжнародну підприємницьку екосистему.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Переглядів анотації: 30
Завантажень PDF: 30 Завантажень PDF: 3
Опубліковано
2020-12-04