ОЦІНКА ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ

Ключові слова: державне фінансування вищої освіти, економічне зростання країни, валовий внутрішній продукт, регресійно-кореляційний аналіз

Анотація

У статті зроблено огляд провідних наукових праць з дослідження впливу вищої освіти на економічне зростання країни, на основі емпіричних даних за допомогою методу кореляційно-регресійного аналізу проведено оцінку впливу державного фінансування вищої освіти на економічне зростання країни на прикладі європейських країн, зроблено висновок про те, що збільшення державних видатків на вищу освіту майже не сприяє економічному зростанню країни. В умовах реалізації подальших тенденцій зі скорочення бюджетних видатків на вищу освіту запропоновано впровадження фінансової автономії університетів як механізму адаптації до мінливих зовнішніх умов та досліджено напрями підвищення якості вищої освіти через зміну державного фінансування в Україні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Переглядів анотації: 31
Завантажень PDF: 24 Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2020-12-04