МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

  • А. М. Поддєрьогін Університет державної фіскальної служби України
  • Н. М. Чорна Університет державної фіскальної служби України
Ключові слова: фінансовий стан підприємства, методичні підходи до оцінки фінансового стану, методи оцінки фінансового стану

Анотація

У статті розглянуто вітчизняний та іноземний досвід аналізу фінансового стану підприємства, визначено основні відмінності його практичного застосування. Предметом дослідження стали теоретичні основи та методичні підходи до оцінки фінансового стану підприємства. У дослідженні було використано індуктивний та дедуктивний методи, метод діалектичного пізнання. Мета роботи полягала в огляді окремих методичних підходів до оцінки фінансового стану з вітчизняної та зарубіжної практики. З’ясовано, що ключовими питаннями при оцінці фінансового стану підприємств України є недостатнє врахування особливостей діяльності конкретного підприємства (галузі діяльності, розміру, організаційно-правової форми власності, місця локалізації тощо), численні відмінності в методиках, запропоновані окремими науковцями, що проявляються, зокрема, в неоднакових назвах абсолютно ідентичних показників, у змісті самих формул, а також у тлумаченні результатів їх застосування.Cфера застосування результатів дослідження — діяльність суб’єктів господарювання усіх організаційно-правових форм та розмірів України, а також підприємств-нерезидентів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Переглядів анотації: 67
Завантажень PDF: 66
Опубліковано
2020-02-06