Головний редактор:
КУЖЕЛЄВ М.О., доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна)

Заступник головного редактора:
ОНИШКО С.В.,
доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, УДФСУ (Україна)

Відповідальний секретар:
ЖИТАР М.О.,
кандидат економічних наук, доцент, УДФСУ (Україна). 

Склад редакційної колегії:
БОЙКО А.О., доктор економічних наук, доцент, СумДУ (Україна);  
ГУСЯТИНСЬКИЙ М.В., кандидат технічних наук, доцент, УДФСУ (Україна);
ЄВДОКИМОВ В.В., доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ДУ «Житомирська політехніка» (Україна);
ЖАВОРОНОК А.В., кандидат економічних наук, доцент, ЧНУ імені Ю. Федьковича (Україна);
КОВАЛЕНКО Ю. М., доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна);
МАРТИНЕНКО В.В., кандидат економічних наук, доцент, УДФСУ (Україна);
МЕЛЬНИК В. М., доктор економічних наук, професор, КНЕУ ім. В.Гетьмана (Україна);
МИТИКО ХИТОВ., доктор економіки, Університет національного та світового господарства (Болгарія);
ПАРИМАЛ ЧАНДРА БІСВАС., PhD, Університет Адамс (Індія);
ПАСІЧНИЙ М.Д., доктор економічних наук, доцент, КНТЕУ (Україна);
САМБОРСКІ АДАМ, доктор економічних наук, професор, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Польща);
САМОРОДОВ Б.В., доктор економічних наук, професор, ХННІ ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна);
СОСНОВСЬКА О.О., доктор економічних наук, доцент, КУБГ (Україна).