Вартість публікації статей

Реквізити для сплати:
Одержувач: Університет ДФС України
ЄДРПОУ: 40233365
Рахунок: UA858201720313251004202093609
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ
Призначення платежу: за публікацію статті у Збірнику наукових праць Університету ДФС України від ____ (вказати ПІП)
Вартість публікації: 500 грн. 

Оплата проводиться після отримання автором остаточного повідомлення про прийом статті. Після оплати за публікацію статті автор подає редакційній колегії електронною поштою скановану копію платіжного документа.