• ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК СЕРІЯ: ФІНАНСИ, ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ
  № 3 (2019)

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 22277-12177 Р 
  Галузь науки: економічні науки 
  Періодичність: продовжуване видання виходить в міру накопичення матеріалу 
  Мова видання: українська, російська, англійська 
  Засновник, видавець та виготовлювач Університет державної фіскальної служби України 
  Рекомендовано до друку Вченою радою Університету ДФС України (протокол № 3 от 28.03.2019)

  Головний редакторО.А. Шевчук, доктор економічних наук, професор
  Відповідальний за випуск: Н.С. Дружинська
  Рецензування статей здійснено членами редакційної колегії 
  Статті розміщено на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України

  Бібліометричний профіль у «Google Академія».

  У разі передруку матеріалів посилання на журнал «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування» обов’язкове.
   
  Над випуском працювали:  
  Редактор, коректор Грабарчук М.М.  
  Технічне редагування та комп’ютерне верстання Лисенко О.В.
  Дизайн Маншилін М.Ю.  

  Підписано до друку 14.04.2019
  Формат 70х108/16 
  Тираж 300 пр., Зам. № 788

 • ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК СЕРІЯ: ФІНАНСИ, ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ
  № 1 (2017)

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 22277-12177 Р 
  Галузь науки: економічні науки 
  Періодичність: продовжуване видання виходить в міру накопичення матеріалу 
  Мова видання: українська, російська, англійська 
  Засновник, видавець та виготовлювач Університет державної фіскальної служби України 
  Рекомендовано до друку Вченою радою Університету ДФС України (протокол № 6 від 25.05.2017)  

  Головний редактор: Л.Л. Тарангул, доктор економічних наук, професор 
  Відповідальний за випуск: С.В. Новицький 
  Рецензування статей здійснено членами редакційної колегії 
  Статті розміщено на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України

  Бібліометричний профіль у «Google Академія».

  У разі передруку матеріалів посилання на журнал «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування» обов’язкове.
   
  Над випуском працювали:  
  Редактор, коректор Грабарчук М.М.  
  Технічне редагування Зубленко Г.П.  
  Комп'ютерне верстання Лисенко О.В.  
  Дизайн Маншилін М.Ю.  

  Підписано до друку 01.06.2017 
  Формат 70х108/16 
  Тираж 100 пр., Зам. № 643 

 • ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК СЕРІЯ: ФІНАНСИ, ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ
  № 2 (2018)

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 22277-12177 Р 
  Галузь науки: економічні науки 
  Періодичність: продовжуване видання виходить в міру накопичення матеріалу 
  Мова видання: українська, російська, англійська 
  Засновник, видавець та виготовлювач Університет державної фіскальної служби України 
  Рекомендовано до друку Вченою радою Університету ДФС України (протокол № 2 від 21.02.2018)  

  Головний редактор: О.А. Шевчук, доктор економічних наук, професор
  Відповідальний за випуск: Н.С. Дружинська
  Рецензування статей здійснено членами редакційної колегії 
  Статті розміщено на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України

  Бібліометричний профіль у «Google Академія».

  У разі передруку матеріалів посилання на журнал «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування» обов’язкове.
   
  Над випуском працювали:  
  Редактор, коректор Грабарчук М.М.  
  Технічне редагування Зубленко Г.П.  
  Комп'ютерне верстання Лисенко О.В.  
  Дизайн Маншилін М.Ю.  

  Підписано до друку 27.02.2018
  Формат 70х108/16 
  Тираж 100 пр., Зам. № 125