Архіви

 • Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування
  № 7 (2021)

  Науковий фаховий журнал - категорія «Б» (Наказ МОН України від 15.10.2019 № 1301).

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 22277-12177 Р
  ISSN: 2617-5932
  Галузь науки: економічні науки
  Періодичність: продовжуване видання (виходить в міру накопичення матеріалу)
  Мова видання: українська, російська, англійська
  Засновник, видавець та виготовлювач Університет державної фіскальної служби України
  Рекомендовано до друку Вченою радою Університету ДФС України (протокол № 5 від 26.04.2021)

  Головний редактор: О.А. Шевчук, доктор економічних наук, професор
  Відповідальний за випуск: Н.С. Дружинська, к.е.н.
  Рецензування статей здійснено членами редакційної колегії

  Статті розміщено на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України
  Журнал розміщено в профільних міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Index Copernicus, Crossref, Google Scholar, International Institute of Organized Research (I2OR), International Scientific Indexing (ISI), Advanced Science Index (ASI), CiteFactor, J-Gate, EuroPub, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Open Ukrainian Citation Index (OUCI), НБУВ.

  У разі передруку матеріалів посилання на журнал «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування» обов’язкове.

  Над випуском працювали:
  Редактор, коректор Грабарчук М.М.
  Технічне редагування та комп’ютерне верстання Лисенко О.В.
  Дизайн Маншилін М.Ю.

  Підп. до друку 26.04.2021.
  Формат 75×108/16.
  Тираж 300 пр.
  Зам. № 982.

 • Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування
  № 6 (2020)

  Науковий фаховий журнал - категорія «Б» (Наказ МОН України від 15.10.2019 № 1301).

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 22277-12177 Р
  ISSN: 2617-5932
  Галузь науки: економічні науки
  Періодичність: продовжуване видання (виходить в міру накопичення матеріалу)
  Мова видання: українська, російська, англійська
  Засновник, видавець та виготовлювач Університет державної фіскальної служби України
  Рекомендовано до друку Вченою радою Університету ДФС України (протокол № 13 від 26.11.2020)

  Головний редактор: О.А. Шевчук, доктор економічних наук, професор
  Відповідальний за випуск: Н.С. Дружинська, к.е.н.
  Рецензування статей здійснено членами редакційної колегії

  Статті розміщено на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України
  Журнал розміщено в профільних міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Index Copernicus, Crossref, Google Scholar, International Institute of Organized Research (I2OR), International Scientific Indexing (ISI), Advanced Science Index (ASI), CiteFactor, J-Gate, EuroPub, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Open Ukrainian Citation Index (OUCI), НБУВ.

  У разі передруку матеріалів посилання на журнал «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування» обов’язкове.

  Над випуском працювали:
  Редактор, коректор Грабарчук М.М.
  Технічне редагування та комп’ютерне верстання Лисенко О.В.
  Дизайн Маншилін М.Ю.

  Підп. до друку 24.12.2020.
  Формат 75×108/16.
  Тираж 300 пр.
  Зам. № 941.

 • Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування
  № 5 (2020)

  Науковий фаховий журнал - категорія «Б» (Наказ МОН України від 15.10.2019 № 1301).


  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 22277-12177 Р
  ISSN: 2617-5932
  Галузь науки: економічні науки
  Періодичність: продовжуване видання виходить в міру накопичення матеріалу
  Мова видання: українська, російська, англійська
  Засновник, видавець та виготовлювач Університет державної фіскальної служби України
  Рекомендовано до друку Вченою радою Університету ДФС України (протокол № 6 від 28.05.2020)

   

  Головний редактор: О.А. Шевчук, доктор економічних наук, професор
  Відповідальний за випуск: Н.С. Дружинська, к.е.н.
  Рецензування статей здійснено членами редакційної колегії

   

  Статті розміщено на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України

  Журнал розміщено в профільних міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Index Copernicus, Crossref, Google Scholar, International Institute of Organized Research (I2OR), International Scientific Indexing (ISI), Advanced Science Index (ASI), CiteFactor, J-Gate, EuroPub, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Open Ukrainian Citation Index (OUCI), НБУВ.

   

  У разі передруку матеріалів посилання на журнал «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування» обов’язкове.

   

  Над випуском працювали:

  Редактор, коректор Грабарчук М.М.
  Технічне редагування та комп’ютерне верстання Лисенко О.В.
  Дизайн Маншилін М.Ю.

  Підп. до друку 22.06.2020.
  Формат 75×108/16.
  Тираж 300 пр.
  Зам. № 902.

   

 • Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування
  № 4 (2020)

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 22277-12177 Р
  Галузь науки: економічні науки
  Періодичність: продовжуване видання виходить в міру накопичення матеріалу
  Мова видання: українська, російська, англійська
  Засновник, видавець та виготовлювач Університет державної фіскальної служби України
  Рекомендовано до друку Вченою радою Університету ДФС України (протокол № 1 від 21.01.2020)

  Головний редактор: О.А. Шевчук, доктор економічних наук, професор
  Відповідальний за випуск: Н.С. Дружинська, к.е.н.
  Рецензування статей здійснено членами редакційної колегії

  Статті розміщено на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України

  Бібліометричний профіль у «Google Академія».

  Журнал представлений в профільних міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах: Index Copernicus, Crossref, Google Scholar, International Institute of Organized Research (I2OR), International Scientifi c Indexing (ISI), Advanced Science Index (ASI), CiteFactor, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Open Ukrainian Citation Index (OUCI), НБУВ.

  У разі передруку матеріалів посилання на журнал «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування» обов’язкове.

  Над випуском працювали:

  Редактор, коректор Грабарчук М.М.
  Технічне редагування та комп’ютерне верстання Лисенко О.В.
  Дизайн Маншилін М.Ю.

  Підп. до друку 14.04.2020.
  Формат 75×108/16.
  Тираж 300 пр.
  Зам. № 857.

 • ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК. СЕРІЯ: ФІНАНСИ, ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ
  № 3 (2019)

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 22277-12177 Р 
  Галузь науки: економічні науки 
  Періодичність: продовжуване видання виходить в міру накопичення матеріалу 
  Мова видання: українська, російська, англійська 
  Засновник, видавець та виготовлювач: Університет державної фіскальної служби України 
  Рекомендовано до друку: Вченою радою Університету ДФС України (протокол № 3 від 28.03.2019)

  Головний редакторО.А. Шевчук, доктор економічних наук, професор
  Відповідальний за випуск: Н.С. Дружинська
  Рецензування статей здійснено членами редакційної колегії 
  Статті розміщено на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України

  Бібліометричний профіль у «Google Академія».

  У разі передруку матеріалів посилання на журнал «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування» обов’язкове.
   
  Над випуском працювали:  
  Редактор, коректор Грабарчук М.М.  
  Технічне редагування та комп’ютерне верстання Лисенко О.В.
  Дизайн Маншилін М.Ю.  

  Підписано до друку 14.04.2019
  Формат 70х108/16 
  Тираж 300 пр., Зам. № 788

 • ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК. СЕРІЯ: ФІНАНСИ, ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ
  № 2 (2018)

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 22277-12177 Р 
  Галузь науки: економічні науки 
  Періодичність: продовжуване видання виходить в міру накопичення матеріалу 
  Мова видання: українська, російська, англійська 
  Засновник, видавець та виготовлювач Університет державної фіскальної служби України 
  Рекомендовано до друку Вченою радою Університету ДФС України (протокол № 2 від 21.02.2018)  

  Головний редактор: О.А. Шевчук, доктор економічних наук, професор
  Відповідальний за випуск: Н.С. Дружинська
  Рецензування статей здійснено членами редакційної колегії 
  Статті розміщено на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України

  Бібліометричний профіль у «Google Академія».

  У разі передруку матеріалів посилання на журнал «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування» обов’язкове.
   
  Над випуском працювали:  
  Редактор, коректор Грабарчук М.М.  
  Технічне редагування Зубленко Г.П.  
  Комп'ютерне верстання Лисенко О.В.  
  Дизайн Маншилін М.Ю.  

  Підписано до друку 27.02.2018
  Формат 70х108/16 
  Тираж 100 пр., Зам. № 125

 • ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК. СЕРІЯ: ФІНАНСИ, ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ
  № 1 (2017)

  Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 22277-12177 Р 
  Галузь науки: економічні науки 
  Періодичність: продовжуване видання виходить в міру накопичення матеріалу 
  Мова видання: українська, російська, англійська 
  Засновник, видавець та виготовлювач Університет державної фіскальної служби України 
  Рекомендовано до друку Вченою радою Університету ДФС України (протокол № 6 від 25.05.2017)  

  Головний редактор: Л.Л. Тарангул, доктор економічних наук, професор 
  Відповідальний за випуск: С.В. Новицький 
  Рецензування статей здійснено членами редакційної колегії 
  Статті розміщено на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України

  Бібліометричний профіль у «Google Академія».

  У разі передруку матеріалів посилання на журнал «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування» обов’язкове.
   
  Над випуском працювали:  
  Редактор, коректор Грабарчук М.М.  
  Технічне редагування Зубленко Г.П.  
  Комп'ютерне верстання Лисенко О.В.  
  Дизайн Маншилін М.Ю.  

  Підписано до друку 01.06.2017 
  Формат 70х108/16 
  Тираж 100 пр., Зам. № 643