Науковий журнал «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування» заснований у 2017 році.
Засновник, видавець та виготовлювач: Університет державної фіскальної служби України.
Свідоцтво про реєстрацію: КВ 22277-12177 Р
ISSN: 2617-5932
Галузь науки: економічні науки.
Періодичність: продовжуване видання (виходить у міру накопичення матеріалу).
Мова видання: українська, російська, англійська.
Матеріали, що надходять для публікації в журналі, рецензуються членами редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються до друку Вченою радою Університету ДФС України.

Наша сторінка на сайті Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського

Науковий журнал «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування» включено до переліку періодичних видань України, що мають бібліометричний профіль у «Google Академія»

Журнал включено до однієї з найбільших пошукових систем у світі для академічних веб-ресурсів з відкритим доступом BASE.

Редакція журналу веде систематичну роботу з включення наукового видання до міжнародних електронних бібліотек, каталогів та наукометричних баз даних з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення рейтингу журналу та індексів цитування його авторів.