Вергелюк, Ю. Ю. «Гендерно-орієнтоване бюджетування як складова у забезпеченні якості життя населення». Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування, вип. 7, Вересень 2021, с. 11-19, doi:10.33244/2617-5932.7.2021.11-19.