Вергелюк, Ю. Ю. (2021) «Гендерно-орієнтоване бюджетування як складова у забезпеченні якості життя населення», Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування, (7), с. 11–19. doi: 10.33244/2617-5932.7.2021.11-19.