Вергелюк, Ю. Ю. (2021). Гендерно-орієнтоване бюджетування як складова у забезпеченні якості життя населення. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування, (7), 11–19. https://doi.org/10.33244/2617-5932.7.2021.11-19