(1)
Вергелюк, Ю. Ю. Гендерно-орієнтоване бюджетування як складова у забезпеченні якості життя населення. ЕВСФОО 2021, 11-19.