(1)
Половинець, Д. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТИМЧАСОВИХ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД У БУДІВНИЦТВІ. ЕВСФОО 2020, 175-181.