Вплив державного боргу на фінансову безпеку країни

  • В. А. Джрагацпанян Чорноморський національний університет імені Петра Могили https://orcid.org/0000-0001-7288-1722
  • Є. Г. Постикіна Чорноморський національний університет імені Петра Могили https://orcid.org/0000-0003-2675-0224
Ключові слова: фінансова безпека, державний борг, ВВП, державні витрати, кризи, державний бюджет

Анотація

У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти забезпечення фінансової безпеки України, висвітлено основні макроекономічні показники, що визначають рівень економічної безпеки. Проаналізовано державний борг та його вплив на економічну безпеку. Розроблена практична модель – вплив ВВП, темпу інфляції та дефіциту бюджету на державний борг, яка може буде використана Кабінетом Міністрів України та інвесторами. Розглянуто статистичні дати основних факторів (ВВП, темп інфляції, дефіцит бюджету та державний борг), що обумовлюють поточний рівень фінансової безпеки та розуміння рівня їх впливу. Була розроблена теоретична модель на основі аналізу робіт різних учених і експертів, яка виділила основні показники, які впливають на економічну безпеку.
Актуальність роботи зумовлена тим, що фінансова безпека держави є важливою складовою системи економічної безпеки на макрорівні. Проблеми забезпечення фінансової безпеки та фінансової стійкості стали останнім часом надзвичайно актуальними у зв’язку не тільки з фінансовою кризою, зростанням нестабільності, але і з глобалізацією економічного простору, що призводить до збільшення загроз у світі. Фінансова безпека країни визначає рівень привабливості, конкурентної позиції на світових ринках і створює умови для економічного розвитку окремих суб’єктів у перспективні періоди. У зв’язку з цим погіршення ситуації зумовило необхідність створення дієвого державного механізму, захисту від загроз фінансової безпеки, визначення необхідних заходів зниження негативних наслідків впливу загроз фінансовим інтересам країни. Для забезпечення стабільності державної фінансової системи перш за все потрібно, щоб держава мала власні кошти на підвищення безпеки, але, маючи в країні великий державний борг, це зробити важко.
Автори провели емпіричний аналіз для розуміння впливу державного боргу на фінансову безпеку країни, що свідчить про більш високий рівень співвідношення цих двох показників. Для створення потужної фінансової безпеки уряд повинен враховувати державний борг і намагатися знизити його рівень для підвищення безпеки в країни.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Переглядів анотації: 32
Завантажень PDF: 23
Опубліковано
2020-07-04