ІТ-ПОСЛУГА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

  • З. А. Мацук д.е.н., доцент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу https://orcid.org/0000-0002-4303-9875
Ключові слова: послуга, ІТ-послуга, ІТ-продукт, ІТ-товар, мінова вартість, споживча вартість

Анотація

У наукових фахових виданнях недостатньо уваги приділено дослідженню ІТ-послуги як економічної категорії. Це формує неправильне її трактування у практичній площині та обумовлює проблеми неефективної побудови системи управління фінансами в ІТ- компаніях. Автором запропоновано розглядати ІТ-послугу як ІТ-продукт, результат людської діяльності, який продається та купується на ринку; розмежовано поняття ІТ-продукт, ІТ-послуга та ІТ-товар. Встановлено, що первинним поняттям є ІТ- продукт, тобто результат діяльності розробника чи сукупності розробників, який конкретизується у ІТ-послузі, яка є ІТ-товаром, якщо вона виробляється для продажу, і цей продаж стає економічною діяльністю ІТ-компанії. Виділено та досліджено споживчу та мінову вартості ІТ-послуги. Споживча вартість виражається через усвідомлення споживачем корисності ІТ-послуги, її здатність забезпечувати можливість реалізації діджитал-інтересів споживача. Мінова вартість ІТ-послуги характеризується обсягом фінансових ресурсів та є платою споживача за можливість цифровізувати власні бізнес- процеси. У межах мінової вартості виділено тариф фінансової винагороди, що містить три взаємопов’язані складові: собівартість, операційні витрати та маржинальний прибуток.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Переглядів анотації: 46
Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2020-01-21