Оцінка впливу структури бюджетних видатків на економічне зростання в Україні

  • В. В. Мартиненко к.е.н., доцент, Університет державної фіскальної служби України https://orcid.org/0000-0001-9078-8345
Ключові слова: частка, капітальні видатки, поточні видатки, зведений бюджет, державний бюджет, місцеві бюджети, ВВП

Анотація

Бюджетні видатки є частиною валового внутрішнього продукту (далі – ВВП) за методом кінцевого використання, тому динаміка їхнього обсягу безпосередньо впливає на динаміку ВВП. Важливий довгостроковий синергетичний ефект з точки зору економічного зростання можна отримати за рахунок витрат на розвиток (капітальних витрат). Основна мета статті полягає у проведенні статистичної оцінки впливу структури бюджетних видатків на економічне зростання в Україні за офіційними статистичними даними 2004–2018 рр. У дослідженні використано такі методи: порівняльний аналіз та методи статистичного оцінювання часових рядів для оцінки динаміки бюджетних видатків, структурний аналіз для визначення питомих ваг поточних і капітальних видатків у бюджетах усіх рівнів, графічний метод для візуалізації динаміки досліджуваних показників, регресійний аналіз для статистичної оцінки впливу структури видатків бюджетів на економічне зростання. Встановлено нерівномірність зростання видатків на споживання порівняно з видатками розвитку, зокрема у зведеному бюджеті поточні видатки збільшувалися в 1,4 раза швидше, ніж капітальні, а у державному бюджеті – у 2,2 раза, проте у місцевих бюджетах капітальні видатки в 1,3 раза зростали швидше, ніж поточні видатки. Виявлено, що частка капітальних видатків у зведеному бюджеті скоротилася на 4,3 % через зменшення питомої ваги капітальних видатків, у державному бюджеті – на 8,8 %. Встановлено синхронність динаміки індексу фізичного обсягу ВВП та часток капітальних видатків у бюджетах усіх рівнів на основі запропонованої періодизації. У статті доведено, що зростання індексу фізичного обсягу ВВП (індикатор реального економічного зростання) упродовж аналізованого періоду спричинене на 30 % впливом частки капітальних видатків у місцевих бюджетах, на 57 % – у державному бюджеті, на 59 % – у зведеному бюджеті України. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Переглядів анотації: 34
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2020-01-21