Регіональна антикризова політика в умовах макроекономічної нестабільності

Ключові слова: регіональна антикризова політика, регіональний розвиток, антикризове управління, міжрегіональні диспропорції, макроекономічна нестабільність, децентралізація, регіональна конкурентоспроможність

Анотація

Негативні наслідки регіональних криз поширюються на національну економіку та призводять до просторової дестабілізації соціально-економічного розвитку країни. Низький рівень керованості регіональних кризових процесів призводить до поглиблення міжрегіональних диспропорцій, урбанізації та депопуляції сіл, еміграції робочої сили, браку фінансових ресурсів, невідповідності виробничої структури з постіндустріальними потребами суспільства. У цьому контексті в умовах макроекономічної нестабільності необхідним є вирішення проблеми ефективного державного антикризового управління з урахуванням особливостей соціально-економічного становища регіонів.
Метою статті є розробка теоретичних та практичних засад регіональної антикризової політики в умовах макроекономічної нестабільності.
Дослідження базується на економічному аналізі показників соціально-економічного розвитку / депресивності регіонів. У процесі розробки пріоритетів регіональної антикризової політики використано функціональний підхід.
У статті на основі результатів аналізу сучасного стану соціально-економічного розвитку регіонів виявлено регіони з випереджаючими темпами зростання та високим антикризовим потенціалом. Дослідження показали, що найбільш ефективним є використання превентивних методів антикризового управління, спрямованих на попередження кризових ситуацій, передбачення можливих негативних наслідків та їхнє усунення до моменту настання кризи.
Доведено, що регіональна антикризова політика повинна бути орієнтована на досягнення стратегічних цілей сталого розвитку держави, що передбачає зменшення міжрегіональних диспропорцій, децентралізацію та підвищення конкурентоспроможності за умови забезпечення соціо-еколого-економічного балансу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Переглядів анотації: 27
Завантажень PDF: 29 Завантажень PDF: 7
Опубліковано
2019-03-28