Оцінка динаміки та структури податкових джерел формування бюджету в Україні

Ключові слова: непрямі податки, прямі податки, оподаткування, податкові надходження, бюджет

Анотація

Сучасний стан розвитку національної економіки нашої держави ставить гостру потребу детального аналізу практичних засад формування дохідної частини бюджету. Для дослідження ефективності податкової системи України виникає необхідність оцінки динаміки та структури податкових джерел формування бюджету з метою розуміння основних тенденцій щодо спроможності державою виконувати свої функції.
Основна мета статті полягає у вдосконаленні практичних засад оцінки динаміки та структури податкових джерел формування фінансових ресурсів держави України впродовж 2004–2017 рр.
Дослідження проведене на основі офіційних статистичних даних законів України «Про бюджет України» за 2004–2017 рр., розміщених на інтернет-порталі cost.ua. Для оцінки тенденцій у розвитку та структурі податкових джерел формування фінансових ресурсів держави використані методи статистичного аналізу рядів динаміки.
Встановлено зростання вагомості податкових джерел у дохідній частині зведеного бюджету України. З’ясовано, що перевищення рівня зростання сумарних надходжень до зведеного бюджету України від непрямих податків над надходженнями від прямих податків стало причиною структурних зрушень податкових джерел формування фінансових ресурсів держави – зростання частки непрямих податків на 13,8 % та скорочення частки прямих податків на 7,6 %.
У статті доведено, що оцінка динаміки та структури податкових джерел формування бюджету є важливою, оскільки, з одного боку, її результати відображають ефективність податкової системи, а з іншого – рівень перерозподілу доходів у економіці. Оцінку основних тенденцій податкових джерел формування бюджету проведено для визначення основних шляхів підвищення ефективності податкової системи України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Переглядів анотації: 61
Завантажень PDF: 65 Завантажень PDF: 7
Опубліковано
2019-03-28