Моделювання та оцінка фінансової стійкості діяльності публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

Ключові слова: публічно-акціонерне товариство, фінансові показники, факторний аналіз, варіаційні мережі, прибуток підприємства

Анотація

У роботі проведений аналіз фінансових показників публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України». Нами пропонується системний підхід моделювання та оцінки фінансової стійкості підприємства, заснований на моделі варіаційних мереж. Висвітлено результати факторного аналізу прибутку підприємства. Запропоновано методику аналізу впливу ключових факторів на зміну прибутку підприємства. Сучасний етап розвитку публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» характеризується посиленням негативних тенденцій. Основними стримуючими чинниками розвитку підприємства є складна економікополітична ситуація в країні, негативна динаміка основних макроекономічних індикаторів, висока вартість гривневого ресурсу, домінуючі девальваційні процеси.
Актуальність дослідження підвищується в умовах складних економічних процесів, що відбувалися упродовж останніх років в Україні – зниження доступу вітчизняних підприємств до фінансових ресурсів кредитних установ, зниження динаміки зростання вітчизняного ринку нафтогазових продуктів, скорочення попиту на продукцію вітчизняних експортно-орієнтованих підприємств змушує шукати кошти забезпечення збуту в умовах різкого підвищення конкуренції в різних сегментах ринку. Управління фінансовою стійкістю, використання певних інструментів на внутрішньому, регіональному і макроекономічному рівнях – це одна з актуальних фінансово-економічних проблем. Однак недооцінка теорії і практики управління стійкістю, нерозуміння і невикористання її інструментарію може призвести до ще більш негативних наслідків. Загалом існують різні підходи до трактування поняття фінансової стійкості, визначення її структури, а також обґрунтуванню шляхів управління фінансовою стійкістю, а тому доцільно провести аналіз фінансових показників публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».
Мета статті – запропонувати системний підхід моделювання та оцінки фінансової стійкості підприємства, заснований на моделі варіаційних мереж. Здійснити оцінку фінансової стійкості публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України». Дослідити вплив величини банківського потенціалу на процеси кредитування підприємства.
Таким чином, за допомогою детального аналізу основних макроекономічних показників взаємодії банківського та реального секторів, а також багатовимірного статистичного аналізу було визначено найбільш впливові фактори побудови відносин банків та підприємств. Отже, за допомогою моделювання фінансової стійкості підприємства можна об’єктивно визначити всі варіанти розвитку підприємства. Моделювання дозволяє своєчасно вносити зміни в програму розвитку підприємства й ефективно управляти ресурсами підприємства для досягнення максимального фінансового результату.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Переглядів анотації: 49
Завантажень PDF: 79 Завантажень PDF: 6
Опубліковано
2019-03-28
Як цитувати
Краєвський, В., & Параниця, Н. (2019). Моделювання та оцінка фінансової стійкості діяльності публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України». Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування, (3), 110-117. https://doi.org/10.33244/2617-5932.3.2019.110-117