Головний редактор:

ШЕВЧУК ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ,
д.е.н., професор, УДФСУ (Україна)

Заступники головного редактора:

МАЦЕЛЮХ НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА, доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна);
ОНИШКО СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА, доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна).

Відповідальний секретар:

ДРУЖИНСЬКА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА,
кандидат економічних наук, УДФСУ (Україна);

Редакційна колегія:

АНДРУЩЕНКО ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ,
доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна);
БЕЛІНСЬКА ЯНІНА ВАСИЛІВНА, доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна);
БЕРЕСЛАВСЬКА ОЛЕНА ІВАНІВНА, доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна);
ЗАЛІЗКО ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ, доктор економічних наук, доцент, УДФСУ (Україна);
ІЛЬЇН ВАЛЕРІЙ ЮРІЙОВИЧ, доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна);
КАРПЕНКО ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА, доктор економічних наук, доцент, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (Україна) ;
КОВАЛЕНКО ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА, доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна);
КОЛЯДА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА, кандидат економічних наук, доцент, УДФСУ (Україна);
КРАЄВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ, доктор економічних наук, доцент, УДФСУ (Україна);
ЛІСОВИЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна);
МАРТИНЕНКО ВАЛЕНТИНА ВІТАЛІЇВНА, кандидат економічних наук, доцент, УДФСУ (Україна);
ОЛЕШКО АННА АНАТОЛІЇВНА, доктор економічних наук, доцент, УДФСУ (Україна);
ОСМЯТЧЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ, доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна);
ПАСІЧНИК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, доктор економічних наук, професор, ННЦ «Інститут аграрної економіки» (Україна);
ПАШКО ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ, доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна);
ПИЛИПІВ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, доктор економічних наук, професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Україна);
РІППА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ, доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна);
СТЕЖКО НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, доктор економічних наук, доцент, Київський національний університет технологій та дизайну (Україна);
ШВАБІЙ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ, доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна);
GÓRAL JUSTYNA, PhD, Assistant Professor (Польща, м. Варшава);
SIPKO JURAJ, Prof. Ing., PhD., MBA (Словаччина, м. Братислава);
GOZORA VLADIMÍR, Dr.h.c. prof. mpx.h.c. prof. Ing. PhD., MBA (Словаччина, м. Братислава);