Редакційний штат

Головний редактор:
ШЕВЧУК ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ,
доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID IDScopus IDWeb of Science ResearcherIDGoogle Scholar, e-mail: ol.shevchuk@ukr.net

Заступники головного редактора:
МАЦЕЛЮХ НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА,
доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID IDGoogle Scholar, e-mail: nmaceluh@ukr.net
ОНИШКО СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА,
доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID IDScopus IDWeb of Science ResearcherIDGoogle Scholar, e-mail: onyshko_sv@ukr.net

Відповідальний секретар:
ДРУЖИНСЬКА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА,
кандидат економічних наук, УДФСУ (Україна) ORCID IDScopus IDGoogle Scholar, e-mail: kn2005@ukr.net

Редакційна колегія:
АЛЕЙНІКОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА,
доктор наук з державного управління, професор, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (Україна) ORCID IDWeb of Science ResearcherIDScopus IDGoogle Scholar, e-mail: aleinikova.alena@umo.edu.ua
АНДРУЩЕНКО ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ,
доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID IDGoogle Scholar, e-mail: kalistrat@ukr.net
БЕЛІНСЬКА ЯНІНА ВАСИЛІВНА,
доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID IDScopus IDGoogle Scholar, e-mail: yaninabell71@gmail.com
БЕРЕСЛАВСЬКА ОЛЕНА ІВАНІВНА,
доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID IDScopus IDGoogle Scholar, e-mail: bereslav@bigmir.net
БОЯРКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА,
доктор економічних наук, доцент, ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна) ORCID IDWeb of Science ResearcherIDScopus IDGoogle Scholar, e-mail: boyarko@ukr.net
ГУРОЧКІНА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА,
доктор економічних наук, доцент, УДФСУ (Україна) ORCID IDWeb of Science ResearcherIDScopus IDGoogle Scholar, e-mail: viktoriav2005@ukr.net
ДІДЕНКО НІНА ГРИГОРІВНА,
доктор наук з державного управління, професор, Національний університет охорони здоров’я імені П.Л.Шупика (Україна) ORCID IDGoogle Scholar, e-mail: ngdidenko58@gmail.com
ДУБИЧ КЛАВДІЯ ВАСИЛІВНА,
доктор наук з державного управління, професор, Національний університет охорони здоров’я імені П.Л.Шупика (Україна) ORCID IDGoogle Scholar, e-mail: kdubych@ukr.net
ДЯЧЕНКО СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА,
доктор наук з державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України (Україна) ORCID ID, e-mail: Lana.dyachenko@gmail.com
ЗАЛІЗКО ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ,
доктор економічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) ORCID IDWeb of Science ResearcherIDScopus IDGoogle Scholar, e-mail: zwd@ukr.net
ІЛЬЇН ВАЛЕРІЙ ЮРІЙОВИЧ,
доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID IDWeb of Science ResearcherIDScopus IDGoogle Scholar, e-mail: villin2015@gmail.com
КАРПЕНКО ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА,
доктор економічних наук, професор, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (Україна) ORCID IDWeb of Science ResearcherIDScopus IDGoogle Scholar, e-mail: Lidiiako888@gmail.com
КАРТАШОВ ЄВГЕН ГРИГОРОВИЧ,
доктор наук з державного управління, доцент, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (Україна) ORCID IDWeb of Science ResearcherIDScopus IDGoogle Scholar, e-mail: kartashov_yevhen@umo.edu.ua
КОВАЛЕНКО ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА,
доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID IDWeb of Science ResearcherIDScopus IDGoogle Scholar, e-mail: kovalenko0202@ukr.net
КОЖИНА АЛЛА ВАСИЛІВНА,
кандидат наук з державного управління, доцент, Національна академія державного управління при Президентові України (Україна) ORCID IDWeb of Science ResearcherIDScopus IDGoogle Scholar, e-mail: akozhyna@gmail.com
КОЛЯДА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА,
кандидат економічних наук, с.н.с., доцент, УДФСУ (Україна) ORCID IDWeb of Science ResearcherIDScopus IDGoogle Scholar, e-mail: t.a.koliada@gmail.com
КРАЄВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ,
доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID IDWeb of Science ResearcherIDGoogle Scholar, e-mail: kraevskyvm@ukr.net
ЛІСОВИЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ,
доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID IDScopus IDGoogle Scholar, e-mail: lisoviy@bigmir.net
МАРТИНЕНКО ВАЛЕНТИНА ВІТАЛІЇВНА,
доктор економічних наук, доцент, УДФСУ (Україна) ORCID IDScopus IDWeb of Science ResearcherIDGoogle Scholar, e-mail: martynenkovv@ukr.net
МЕЛЬНИК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ,
доктор економічних наук, професор, Державна освітня установа «Навчально-методичний центр з питань якості освіти» (Україна) ORCID IDScopus IDGoogle Scholar, e-mail: melnik_viktor@ukr.net
ОЛЕШКО АННА АНАТОЛІЇВНА,
доктор економічних наук, професор, Київський національний університет технологій та дизайну (Україна) ORCID IDScopus IDWeb of Science ResearcherIDGoogle Scholar, e-mail: oleshko.aa@knutd.edu.ua
ОСМЯТЧЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ,
доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID IDGoogle Scholar, e-mail: osssa@i.ua
ПАСІЧНИК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ,
доктор економічних наук, професор, ННЦ «Інститут аграрної економіки» (Україна) ORCID IDGoogle Scholar, e-mail: y.v.pasich@gmail.com
ПАШКО ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ,
доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID IDScopus IDWeb of Science ResearcherIDGoogle Scholar, e-mail: papavl@ukr.net
ПЕТРУХА СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ,
кандидат економічних наук, доцент, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (Україна) ORCID IDScopus IDGoogle Scholar, e-mail: psv03051984@gmail.com
ПИЛИПІВ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ,
доктор економічних наук, професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Україна) ORCID IDScopus IDGoogle Scholar, e-mail: vpylypiv@gmail.com
РІППА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ,
доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID IDScopus IDWeb of Science ResearcherIDGoogle Scholar, e-mail: rippa_serg@ukr.net
СТЕЖКО НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА,
доктор економічних наук, доцент, УДФСУ (Україна) ORCID IDScopus IDWeb of Science ResearcherIDGoogle Scholar, e-mail: nadijastezhko@gmail.com
СУНЦОВА ОЛЕСЯ ОЛЕКСАНДРІВНА,
доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID IDScopus IDGoogle Scholar, e-mail: asuntsova@gmail.com
ТКАЧЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА,
доктор економічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна) ORCID IDGoogle Scholar, e-mail: tkachenko_nt@ukr.net
ТКАЧОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА,
доктор наук з державного управління, професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Україна) ORCID IDGoogle Scholar, e-mail: tkachovastar@gmail.com
ХОВРАК ІННА ВІКТОРІВНА,
доктор економічних наук, доцент, УДФСУ (Україна) ORCID IDScopus IDWeb of Science ResearcherIDGoogle Scholar, e-mail: inna.khovrak.w@gmail.com
ШВАБІЙ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ,
доктор економічних наук, професор, УДФСУ (Україна) ORCID IDGoogle Scholar, e-mail: schwab2004@ukr.net
АМІТ КУМАР,
доктор філософії, MBA, M. Com, доцент, Інтегральний університет, Лакхнау (Індія) ORCID IDScopus IDWeb of Science ResearcherIDGoogle Scholar, e-mail: amitgoel@iul.ac.in
АННЕЛЕНА ЛОББ,
доктор філософії, доцент, Гарвардський університет (США) e-mail: annanela.lobb@hbs.edu
ВАРАДАРАДЖ АРАВАМУДХАН,
доктор філософії, MBA, MPHIL, професор Аллайанської школи бізнесу, Университет Аллайанс (Індія) ORCID IDScopus IDGoogle Scholar, e-mail: varadaraj.a@alliance.edu.in
ГЕЧІБАЯ БАДРІ,
доктор економічних наук, професор, Національний інститут економічних досліджень (Грузія) ORCID IDScopus IDWeb of Science ResearcherIDGoogle Scholar, Researchgate, e-mail: info@bsu.edu.ge
ГОЗОРА ВЛАДІМІР,
доктор філософії, габілітований доктор, професор, МБА,
Університет економіки і державного управління в Братиславі (Словаччина) e-mail: vladimir.gozora@vsemvs.sk
ГОРАЛ ЮСТИНА,
доктор філософії, доцент, Варшавська школа економіки (Польща) ORCID IDGoogle Scholar, e-mail: justyna.goral@ierigz.waw.pl
ДЖВІГОЛ–БАРОШ М.,
доктор філософії, доцент, Сілезька політехніка (Польща) e-mail: Mariola.Dzwigol-Barosz@polsl.pl
ІРІЗАРРІ РАФАЕЛЬ,
доктор наук, професор, Гарвардський університет (США) ORCID ID, e-mail: rafa@jimmy.harvard.edu
ІСКАНДАР МУДА,
доктор філософії, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS, CPA, Університет Північної Суматри (Індонезія) ORCID ID, e-mail: iskandar1@usu.ac.id
МИСКЕВИЧ РАДОСЛАВ,
доктор філософії, доцент, Сілезька політехніка (Польща) ORCID ID, e-mail: radoslaw.miskiewicz@polsl.pl
МОХД ЗАЇНІ АБД КАРИМ,
доктор філософії, професор Університету Утара (Малайзія) ORCID IDScopus IDWeb of Science ResearcherID, e-mail: zaini500@uum.edu.my
НОВАК ДАРІУШ,
габілітований доктор, професор, Познанський економічний університет (Польща) ORCID ID, e-mail: dariusz.nowak@ue.poznan.pl
САФВАН АЛЬ САЛИМ,
доктор філософії, професор, Технологічний університет Акаби (Йорданія) ORCID ID, e-mail: ssalaimeh@aut.edu.jo
СИПКО ЮРАЙ,
доктор філософії, професор, МБА, Інститут економічних досліджень (Словаччина) ORCID IDScopus ID, e-mail: jurajsipko@gmail.com
ЦИКЛАШВІЛІ НАТЕЛА,
доктор економічних наук, професор, Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія) ORCID ID, e-mail: deputyrector-n@bsu.edu.ge