Журнали

 • Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування

  Науковий фаховий журнал «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування» (категорія «Б») заснований у 2017 році.
  Засновник, видавець та виготовлювач: Університет державної фіскальної служби України.
  Свідоцтво про реєстрацію: КВ 22277-12177 Р
  ISSN: 2617-5932
  Галузь науки: економічні науки (08.00.01 – 08.00.11, 21.04.01, 21.04.02), спеціальності (051, 071, 072, 073, 075, 076, 232, 241, 281, 292).
  Періодичність: продовжуване видання (виходить у міру накопичення матеріалу).
  Мова видання: українська, російська, англійська.
  Матеріали, що надходять для публікації в журналі, рецензуються членами редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються до друку Вченою радою Університету ДФС України.

 • Ірпінський юридичний часопис

  Науковий періодичний журнал «Ірпінський юридичний часопис» (категорія «Б») заснований у 2018 році.
  Засновник, видавець та виготовлювач: Університет державної фіскальної служби України.
  Свідоцтво про реєстрацію: КВ 23215-13055ПР
  ISSN: 2617-4154
  Галузь науки:  юридичні науки (спеціальність 081).
  Періодичність: продовжуване видання (виходить у міру накопичення матеріалу).
  Мова видання: українська, російська, англійська.
  Матеріали, що надходять для публікації в журналі, рецензуються членами редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються до друку Вченою радою Університету ДФС України.

 • Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України

  Науковий журнал «Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України» (категорія «Б»)заснований у 2009 році.
  Засновник, видавець та виготовлювач: Університет державної фіскальної служби України.
  У науковому журналі можуть публікуватися основні наукові результати дисертацій здобувачів наукових ступенів та досліджень претендентів на присвоєння вчених звань на підставі Наказу МОН України від «02» липня 2020 року № 886 (Додаток 4).
  Наказ про утворення електронного видання: Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України (Бюлетень ВАК України 2010 року № 4) та перереєстровано згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 року № 1328). Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України (змінено назву, у зв’язку з реорганізацією Національного університету державної податкової служби України та утворенням Університету державної фіскальної служби України).
  ISSN: 2617-5940
  Галузь науки: економічні науки, спеціальності: 051, 071, 072, 073, 075, 281
  Періодичність: два рази на рік.
  Мова видання: українська, англійська, російська.
  Матеріали, що надходять для публікації в журналі, рецензуються членами редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються до друку Вченою радою Університету ДФС України.

   

 • Митна безпека

  Науковий журнал «Митна безпека» (категорія «Б») заснований у 2017 році.
  Засновник, видавець та виготовлювач: Університет державної фіскальної служби України.
  Свідоцтво про реєстрацію:КВ 22506-12406 ПР
  ISSN: 2617-5959
  Галузь науки: економічні науки.
  Періодичність: продовжуване видання (виходить у міру накопичення матеріалу).
  Мова видання: українська, російська, англійська.
  Матеріали, що надходять для публікації в журналі, рецензуються членами редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються до друку Вченою радою Університету ДФС України.

   

 • Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)

  Науковий журнал «Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика)» (Категорія Б) заснований у 2014 році.
  Засновник, видавець та виготовлювач: Університет державної фіскальної служби України.
  Свідоцтво про реєстрацію: КВ  20778-105788; КВ  22055-11955 ПР
  ISSN: 2521-1196
  Галузь науки: юридичні науки (спеціальності 081, 293).
  Періодичність: продовжуване видання (виходить у міру накопичення матеріалу).
  Мова видання: українська, російська, англійська.
  Матеріали, що надходять для публікації в журналі, рецензуються членами редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються до друку Вченою радою Університету ДФС України.